Huvudföreläsare under Umeå IT-konferens 2013 är Örjan Larsson, Blue Institute, Fredrik Pantzar, Samsung, och Emanuel Dohi, Dohi Sweden.

Industriell IT en fråga för Umeå IT-konferens

Industriell IT och automation är en av nyckelfrågorna som tas upp under Umeå IT-konferens då offentlig förvaltning och näringsliv möts kring it-frågor.

Ifjol var intresset så stort för Umeå IT-konferens att en kölista fick sättas upp. Arrangörerna hoppas på lika stort intresse i år då offentlig förvaltning och näringsliv möts kring it-frågor.

I år, som är sjunde året för konferensen, är temat ”Samverkan för nytänkande och utveckling” och belyser hur både offentliga verksamheter och näringsliv genom ökad kunskap och användning av IT kan utveckla nya innovativa lösningar och nya former för erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling.

Konferensens tre huvudtalare är Fredrik Pantzar, Samsung, som talar om trender och drivkrafter för morgondagens IT-samhälle, Örjan Larsson, Blue Institute tankesmedja, vars rubrik är Framtidens IT-affärer, Industriell IT och automation, motor för global industriell omvandling och tillväxt, samt Emanuel Dohi, VD och grundare av Dohi Sweden AB, vars föreläsning rubriceras ”Nyfikenhet – kreativitet – innovation. Och vägen dit.”

Under konferensen medverkar även Per Levén, ProcessIT Innovations och Umeå universitet, med seminariet ”ProcessIT Innovations och innovationssystem för effektivare systemutveckling”.

Mer ur programmet: Satsning på innovationer inom    IT-sektorn ger resultat” Linda Algotsson, IGIS-projektet Sofia Gideonsson, GISTECH

M2M i realtid, plattform för sensorer och automatisk datafångst Representant från FältCom

Domändriven design, hur fånga kundens behov Jan Stenberg, Knowit

Upphandling – LOU av tradition eller möjligheter för innovation Lorentz Karlsson, LOKA AB

Sökmotoroptimering, hur blir jag synlig på nätet Magnus Bråth, VD Brath AB

Opendata – Umeå öppnar sina databaser för nya affärsmöjligheter Thomas Kvist, Umeå kommun

Kulturväven – IT och kultur i nära samverkan Åke Samuelsson, Stadsbiblioteket

SportsWik – ta din idé till marknaden Martin Wiklund, VD och grundare

Se deltajerat program och anmälan på Dataföreningens webb.