Harry Forsgren i vårt minne

Harry Forsgren, ProcessIT Innovations medarbetare och ansvarig för ProcessIT-noden i Örnsköldsvik har hastigt och oväntat lämnat oss på grund av sjukdom.

Harry var en kunnig och drivande expert inom processindustrin, främst rörande frågor kring massa- och pappersindustrin.

Inom ProcessIT var han en uppskattad kollega och mycket betydelsefull för skapandet av nya utvecklingsprojekt och tomrummet efter honom är stort.

Våra tankar går till hans anhöriga. Vik. kontaktperson för ProcessIT Innovations Öviksnod är Robin Norrman, 070-677 38 11.