Mikael Långström, FältCom, och Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet, är drivande i projektet om interaktiva återvinningsrum.

Hållbar återvinning med it-stöd

Umeåföretaget FältCom ska, i samarbete med bland annat Umeå universitet, utveckla en it-tjänst för att öka hushållens motivation att hantera sopor mer miljövänligt.

Tanken är att projektet, som drivs under namnet Interaktiva återvinningsrum och finansieras via statliga myndigheten Vinnova och stöds av ProcessIT Innovations, ska leda fram till en interaktiv informationstjänst som hjälper boende att bli mer miljömedvetna kring avfallshantering och källsortering. För att produkten ska bli mer användarvänlig kommer studenter på Designhögskolan tillsammans med användare och designers från Sogeti och Struktur Design bidra med att utforma en prototyp av det interaktiva miljörummet.

– Systemet ska underlätta för boende att påverka sitt beteende när det handlar om källsortering, förklarar Mikael Långström, vd för FältCom, som står för it-utvecklingen i projektet.

– Vi tror att den produkt som kommer att tas fram kan ge ökad motivation för att sortera och återvinna, säger Tomas Blomquist, docent vid Handelshögskolan, som är en av de medverkande parterna.

Interaktiva återvinningsrum har utvecklats i en dialog mellan Designhögskolan och Handelshögskolan vid Umeå universitet, företaget FältCom samt Umeå kommun och ProcessIT Innovations. Att projektet bygger på en bred samverkan mellan flera parter ser man som mycket viktigt. Det ger styrka åt projektet men också goda förutsättningar för kommande samarbetsprojekt.

– Det är mycket spännande att vi på det här sättet kan fortsätta med det goda samarbete vi redan har mellan industrin och akademin, menar Mikael Långström.