Marie Isaksson och Kjell-Ove Mickelsson

Gruvbolag i ökad samverkan inom ProcessIT

ProcessIT Innovations nya projektprogram för gruvindustrin, GRAM, ska bli ett forum för de projekt som drivs inom ProcessIT kring gruvindustrin. Inte minst har gruvbolagen själva önskat få ett gemensamt program för en kraftigare samverkan samt en större samordning och spridning av enskilda projekt och förstudier relevanta för gruvindustrin.

Det är ProcessIT Innovations som samordnar den nya kraftsamlingen kring optimation och effektivisering inom gruvnäringen. De deltagande aktörerna i GRAM består av en industritung referensgrupp som tillsammans med forskare kommer att samlas några gånger per år för att diskutera gemensamma projekt.

I samarbetet ingår gruvbolag som Boliden och LKAB, olika branschorganisationer och forskarteam från universiteten i Umeå och Luleå. Sammansättningen mellan basindustrier, it-företag och forskare är viktig. Det garanterar att projekten kan dra nytta av de erfarenheter som görs på flera olika håll.

Tillsammans kommer man att samla de aktiviteter som ProcessIT riktar mot gruvindustrin i en gemensam projektportfölj. Redan idag kan man se att det finns särskilt intresse för områden som nya mätsystem, överordnad styrning, processoptimering och fysikalisk modellering.

Samarbetet inom GRAM förväntas ge stärkt fokus på forskning och utveckling inom ProcessIT-området, öka synergieffekterna mellan parterna och projekten samt öka överföringen av kompetens mellan aktörerna.

Kjell-Ove Mickelsson, forskningsingenjör på LKAB,  ingår i samarbetsgruppen och han ser bland annat fram mot att inom GRAM få ta del av nära möten med forskare från universiteten.

– Ute på företagen hinner vi inte alltid hänga med i spetsforskningen som forskare på universiteten kan göra med sina nätverk. Jag har jobbat sedan 1991 inom LKAB och ser att vi har haft god erfarenhet och stor nytta av alla forskarkontakter genom åren, säger Kjell-Ove Mickelsson.

För Kjell-Ove Mickelsson är det en tillgång, inte någon konkurrens, att också andra gruvbolag som exempelvis Boliden finns med i programmet.

– Boliden och vi inom LKAB jobbar med helt olika produkter och marknader. Men vi har delvis samma teknikfrågor och det är bra att få diskutera problem och lösningar tillsammans. I det här samarbetet finns det ingen anledning för oss att mörka något för varandra, menar Kjell-Ove Mickelsson.

Marie Isaksson, utvecklingsingenjör vid Boliden, är också med i samarbetet och hon ser liksom Kjell-Ove Mickelsson stora fördelar i GRAM, inte minst i utbytet med andra gruvbolag och med forskare från universiteten.

– Vi jobbar i och för sig inom helt olika områden. LKAB har sina järnmalmsgruvor och vi arbetar med basmetaller. Men det här samarbetet kommer att ge oss en knuff framåt för kontakten mellan Boliden och LKAB. Vi borde kunna ha mer utbyte än vad vi har haft, säger Marie Isaksson.

Starten på GRAM har redan inletts och kommer att utvecklas under hösten 2009.