Pär Erik Martinsson, projektledare för ProcessITs branschprogram SCOPE och Wolfgang Birk, biträdande professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet är initiativtagarna bakom branschprogrammet. De konstaterar att intresset för samverkan mellan de skogsbaserade näringarna och universiteten är fortsatt stark tack vare den öppna kultur som skapats mellan parterna.

Gott betyg för SCOPE

I och med att det 18:e mötet för branschforskningsprogrammet SCOPE genomfördes i Umeå så firade samtidigt SCOPE sex år som samverkansplattform mellan den skogsbaserade näringen i norra Sverige och universiteten i Luleå och Umeå.

– Tillsammans är vi starka och kan minimera riskerna och maximera vinsterna för var och en av samverkansparterna, säger Pär Erik Martinsson.

– Under de sex år som SCOPE har funnits har vi bedrivit flertalet forskning och utvecklingsprojekt inom området processautomation. Tillsammans har industrierna och nationella forskningsfinansiärer satsat närmare 50 miljoner i programmet vilket är ett fantastiskt gott betyg och visar att initiativ som SCOPE har ett egenvärde, säger Pär Erik Martinsson.

Han betonar att styrkan inom SCOPE ligger i den öppna innovationsmodellen som parterna tidigt beslutade sig för att tillämpa. Alla parter kan inte vara med i alla projekt, men alla parter delar resultaten mellan varandra.

– En annan framgångsfaktor var att vi tidigt fokuserade på våra styrkeområden och har arbetat målmedvetet från ProcessITs sida för att uppringa de nödvändiga resurserna som de-facto krävs för att bedriva verksamheten, säger Pär Erik Martinsson och Wolfgang Birk, som är en av de forskare som är aktiva inom SCOPE.

– Arbetssättet har skapat kontinuitet och det är fantastiskt att vi fortfarande lockar så många deltagare efter sex år, konstaterar Wolfgang Birk.