Frukostmöte om utlysning till strategiska innovationsområdet PiiA

En presentation kommer att hållas den 10 februari om den nationella satsningen ProcessIndustriell IT och Automation (PiiA) samt dess första utlysning.

Den första utlysningen för det strategiska innovationsområdet PiiA, Processindustriell IT och Automation, är nu öppen. Programmet är beviljat 110 miljoner kronor mellan 2014 och 2016 och kommer därefter sannolikt att fortsätta på en nivå om minst 40 miljoner kronor per år. För företagen finns det flera öppningar att delta i utlysningen.
 
Värdskapet för PiiA ligger hos SICS i Västerås och programmet är formerat utifrån tre organisationer: Process IT Innovations, Processindustriellt centrum och Automation Region. Bakom satsningen står Vinnova, industrin, Energimyndigheten och Formas. Under frukostmötet ges möjlighet att diskutera konkreta projektförslag och projektkonsortier med Anders OE Johansson.
 
TID: Måndag den 10 februari 2014, 08.00-09.30
PLATS: Luleå Science Park 1C, konferensrum Viken
MER INFORMATION: www.processindustriellautomation.se
ANMÄLAN: kjell.olsson@internetbay.com
PROGRAM:
08:00
– Välkommen och nytt från InternetBay(Kjell Olsson, CEO) och ProcessIT Innovations (John Lindström, CEO)
08:15
– Presentation om den nationella kraftsamlingen ”ProcessIndustriell IT och Automation”
En satsning som VINNOVA, industrin, Energimyndigheten och Formas står bakom
Anders OE Johansson, National Program Manager, Process Industrial IT and Automation (PiiA)
 
– Information om det första utlysningen inom ”ProcessIndustriell IT och Automation”
Anders OE Johansson
9:25
–        Avslut
 
Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automationsintresserade är välkomna.
Varmt välkommen!
Kjell Olsson InternetBay AB
072-576 2271