Deltagarna vid SCOPE-mötet i Piteå passade på att besöka SCA Munksund med guidad visning ledd av Anders Kyösti, teknikchef.

Framtidsfrågor för massa- och pappersindustrin

Uppslutningen var som vanligt mycket god när ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, it-leverantörer och universiteten i Umeå och Luleå möttes i Piteå, 22 – 23 maj 2013, för uppföljning av arbetet inom SCOPE och presentation av spännade framtidslösningar.

Förmiddagen den 23 maj ägnades åt en kortfattad genomgång av ett urval av pågående projekt medan eftermiddagen ägnades åt framtidsfrågor. Då den nuvarande satsningen på SCOPE avslutas den 31 december 2013 var det därför naturligt att konferensen ägnade en stor del av tiden åt diskussioner om hur en fortsättning kan se ut. Ska samarbetet fortsätta efter 2013? Vilka aktiviteter bör prioriteras?  Bör samarbete sökas utanför regionen, till exempel på en nationell, europeisk eller global nivå?

Deltagarna var överens om vikten av att satsningen SCOPE kan fortsätta. SCOPE är en satsning inom ProcessIT Innovations för automationsfrågor, it-lösningar och inbäddade datorsystem inom massa- och pappersindustrin. Satsningen har varit mycket lyckosam under de senaste åren och har samlat ett brett deltagande från massa- och pappersbruken i norra Sverige, forskare vid främst Umeå universitet och Luleå tekniska universitet samt olika leverantörsföretag.

En ny behovsinventering som presenterades under konferensen visade tydligt på att det finns fortsatt stort behov av automatisering och optimering av processer inom massa- och pappersbruken.

Under konferensen anordnades även ett miniseminarium om underhållsteknik samt ett studiebesök vid SCA Munksund under ledning av teknikchef Anders Kyösti.

Ett intressant studiebesök vid SCA Munksund stod också på schemat för deltagarna under SCOPE-mötet. LÄngst fram i bild Anders Kyösti, teknikchef vid SCA Munksund, som berättade om nya investeringar i fabriken. Lyssnar gör Anders Jonsson, Katrin Jonsson, Göran Löfgren och Donald Öberg.

Ett intressant studiebesök vid SCA Munksund stod också på schemat för deltagarna under SCOPE-mötet. LÄngst fram i bild Anders Kyösti, teknikchef vid SCA Munksund, som berättade om nya investeringar i fabriken. Lyssnar gör Anders Jonsson, Katrin Jonsson, Göran Löfgren och Donald Öberg.

Presentationer från SCOPE-dagarna