Fredrik Lindvall, till vänster är IT- och ekonomiansvarig på SCA Packing i Obbola. Nu även kontaktperson med ProcessIT. Här i samspråk med Anders Jonsson som också arbetat på SCA men numera finns i ProcessIT.

Framtidens massa- och pappersfabriker i fokus

Under hösten 2009 anordnas ett flertal träffar mellan ProcessIT och företagsledningar i pappers- och massaindustrin. Syftet är att diskutera vilka behov och utmaningar som industrin står inför under den närmaste framtiden. Följs av kick off 18 november för nya programmet SCOPE.

Under hösten anordnas ett flertal träffar mellan ProcessIT och företagsledningar i pappers- och massaindustrin. Syftet är att diskutera vilka behov och utmaningar som industrin står inför under den närmaste framtiden.

Fördjupat samarbeteTillsammans med ProcessIT Innovations har massa- och pappersindustrin i norra Sverige under flera år samarbetat kring forskning och utveckling inom projektet SCOPE och andra ProcessIT-projekt . Nu fördjupas samarbetet i och med att SCOPE utökas så att det omfattar alla ProcessIT-projekt med bäring mot pappers- och massaindustrin.

Samarbetet får en stark resurs i Anders Jonsson, tidigare ekonomi- och IT-ansvarig vid SCA Packaging Obbola, som under den närmaste tiden kommer att arbeta inom ProcessIT med samverkansfrågorna.

Besöka företagsledningarnaSom en första kartläggning av de behov och utmaningar som pappers- och massaindustrin står inför kommer Anders Jonsson tillsammans med andra representanter från ProcessIT Innovations besöka företagsledningarna inom pappers- och massaindustrin i norra Sverige. Syftet med träffarna är att diskutera vilka behov och utmaningar som industrin står inför under den närmaste framtiden.

Man kommer att träffa företagsledningarna från bland annat Billerud, Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Packaging i Munksund och Obbola, Mondi, Eurocon, MoRe Research. Förutom att informera om vad som händer inom SCOPE ska man diskutera vilka fokusområden som just nu är de viktigaste för forskning och utveckling.

Utmaningar och behovMen redan nu kan man se flera angelägna frågeställningar kring industrins organisation, produktionsstyrning, kostnader och investeringar, menar Anders Jonsson. Från sin tidigare verksamhet inom industrin kan han peka på flera utmaningar och behov.

Kan en mer flexibel samverkan ske mellan administration, underhåll och produktion? Hur kan de äldre medarbetarnas kunskap och erfarenheter föras över till de nya unga som behöver anställas under kommande år? Kan produktionen styras mer efter kundernas behov? Kan maskinförare och operatörer ges möjlighet att lättare följa processens ekonomiska måltal? Kan man utveckla en modell för att få en bättre bild av energi-, massa- och lutbalanser vid omläggningar och produktionsstörningar?

– Det här är bara några exempel och förhoppningen är att träffarna ge oss mer underlag för vårt framtida samarbete med pappers- och massaindustrin, säger Anders Jonsson.

Träffarna med pappers- och massaindustrin kommer att ske under oktober. Den 18 november blir det sedan gemensam kick off för nya branschprogrammet SCOPE.