Framtidens innovationer kommer drivas av simuleringar

Optimering av designprocesser, simulering av hela hamnar och simulering av människor var några av ämnena som behandlades under januari månads TechTalk med fokus på robotik och simulering på Umeå Universitet.

Under TechTalket berättade fyra talare, från både industri och akademi, hur de nyttjar olika typer av simuleringar och hur de tror att området kommer utvecklas i framtiden.

Mats Larson, professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, berättade om hur man kan använda olika simuleringsmetoder för att optimera designen på olika produkter. Han visade exempel på olika optimeringsproblem han arbetat med åt bland andra Volvo och Scania.

Björn Hellstrandh, CTO på företaget Oryx i Umeå, visade hur de arbetar med simuleringar tillsammans med sina kunder för att träna personalen, skapa prototyper, och marknadsföringsverktyg. Oryx bygger främst utbildningssimulatorer för olika typer av industritillämpningar, en marknad som beräknades omsatte 3,000 miljarder kronor under 2018.

Martin Servin, universitetslektor vid institutionen för fysik och medgrundare till Algoryx, berättade om hur det är att arbeta inom många olika nivåer i ”Technology Readiness”- skalan; på en låg nivå i den forskning han utför på UMIT Research Lab, och på en hög nivå inom Algoryx. Algoryx är en ledande leverantör av mjukvara och tjänster för visualisering och interaktiva fysiksimuleringar,

Thomas Hellström, professor vid Institutionen för datavetenskap, berättade om utmaningarna med att ge robotar illusionen av ett mänskligt beteende – hur man simulerar människor helt enkelt, något som har möjliga applikationer inom allt ifrån detaljhandel till sjukvård.

Nästa TechTalk kommer att hållas den 14 mars i MIT-huset på Umeå universitet. Temat för Techtalket kommer att vara additiv tillverkning och hur den tekniken mognat från att användas till prototyptillverkning, till att nu användas för storskalig produktion. Bo Medhage från GE Healthcare kommer då berätta om utmaningarna med att ställa om GEs produktionssite i Umeå till enbart additiv tillverkning de närmsta två åren.

Här hittar du anmälan till
TechTalk – Additiv tillverkning, 14 mars, 2019.

Text och foto: Tobias Tovedal.