Claude Lacoursière, forskare och medgrundare till Algoryx, och projektkoordinatorn Mats Johansson vid UMIT Research Lab.

Framtidens fordon kan testas virtuellt i simulator

Framtidens bilar och lastbilar ska kunna testas virtuellt långt innan fordonet är byggt. UMIT Research Lab vid Umeå universitet och Umeåföretaget Algoryx finns med när teknik för nästa generations fordonssimulatorer utvecklas.

UMIT Research Lab vid Umeå universitet har en nyckelroll när fordonstillverkarna Scania och Volvo Cars och simuleringsföretagen Algoryx Simulations och Modelon gör gemensam sak för att utveckla teknik för nästa generations fordonssimulatorer.

Dagens fordon är sammansatta av en stor mängd hårdvaru- och mjukvarukomponenter som var för sig är mycket komplicerade. Samspelet mellan komponenterna, föraren och omgivningen är avgörande för fordonets bränsleeffektivitet, manövrerbarhet och säkerhet. Detta skapar ett behov av att kunna testa det tänkta fordonets egenskaper på ett tidigt stadie och upptäcka eventuella systemfel långt innan det första prototypfordonet byggs.

System för simulering

För att möta detta behov tilldelas det treåriga projektet Virtual Truck & Bus tio miljoner kronor från Energimyndigheten, via programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, och 26 miljoner från industrin. Målet är att utveckla teknologi och metodik för fullsystemsimulering långt tidigare i produktutvecklingscykeln än vad som i dag är möjligt. Projektet bygger vidare på teknologier utvecklade vid UMIT Research Lab inom det VINNOVA-finansierade projektet Simovate.

Umeå universitets del i projektet har tilldelats 5,3 miljoner kronor. Från UMIT Research Lab deltar forskaren Claude Lacoursière och projektkoordinatorn Mats Johansson.

Stora förbättringar

De nya testmetoderna förväntas ge stora förbättringar för bränsleeffektivitet, manövrering och säkerhet på framtidens bilar och lastbilar.

– Ett stort problem med dagens simuleringsteknologier är att de är låsta till olika programvaror och dataformat som bygger på olika typer matematik. Det gör det svårt att koppla samman komponenterna till användbara fullsystemsimulatorer. Detta hämmar utvecklingen. Men nu har vi en ny lösning i sikte med solid matematisk grund och generisk mjukvara, säger Claude Lacoursière.

Det är också viktigt att kunna testa hårdvarukomponenter och mjukvarumodeller under utvecklingens gång.

– Att hålla fordonets alla modeller uppdaterade och med rätt detaljnivå för den funktion de vill testa är en stor utmaning för företag. Det är också ett forskningsområde vi berör i projektet, säger Mats Johansson.

Projektet Virtual Truck & Bus stöds av Energimyndigheten under utlysningen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och parter förutom UMIT Research Lab vid Umeå universitet är Scania, Volvo Personvagnar samt Algoryx Simulation och Modelon. Det löper över tre år och har en total budget på 35,8 MSEK varav Umeå universitets del är 5,3 MSEK.

Om utlysningen Fordonsstrategisk Forskning och Innovation:

Programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.