Pär-Erik Martinsson, Magne Leinan, platschef LKAB i Narvik, och Jarle Vestenes Vivision.

Framtidens bandtransporter en viktig fråga

Konferens Nordic Bulk Conveying i Luleå visade på behovet av att förbättra bandtransportsystem inom basindustrin. ProcessIT finns med och stöttar projekt inom området.

I oktober 2010 samlades anläggningsägare, leverantörer och teknisk sakkunniga i ett öppet forum på konferensen Nordic Bulk Conveying för att diskutera vilka förväntningar och förbättringar man kan ställa på bandtransportsystem. Medan stora delar av andra områden inom exempelvis gruvindustrin har effektiviserats med ny teknik har bandtransportsystemen sett ut på samma sätt under flera årtionden.

Att det finns stora förväntningar på att hitta optimeringar och besparingar kring bandtransportsystemen stod därför klart under konferensen.

Ett projekt som ProcessIT Innovations deltar i handlar om att bygga in intelligens i de rullar som bär upp transportbanden. Tillsammans med norska Vivision syftar projektet till att bädda in sensorer i rullarna så att det blir lättare att få data på bland annat hur många varv de snurrar, vilken temperatur de håller och hur mycket vikt de bär upp. Med stöd från dessa data kan man sedan på ett enklare sätt förutse eventuella byten av bandrullar och övrigt underhåll som behöver göras.

Under 2011 kommer en testverksamhet att genomföras i Narviks hamn kring den nya utrustningen.