SCOPE går nu in i nästa skede när samarbetet inom pappers- och massaindustrin blickar framåt.

Framtiden för SCOPE inom pappers- och massaindustrin

SCOPE är ett branschprogram inom ProcessIT som riktar sig mot pappers- och massaindustrin. 20 januari möts deltagare från verksamheten i Piteå för att dra upp riktlinjer inför framtiden.

Under hösten 2009 har ett flertal möten genomförts ute på pappers- och massabruken. Deltagare har varit personer i ledningsposition, forsknings- och utvecklingspersonal, processingenjörer och operatörer.

Syftet med mötena har varit att tillsammans gå igenom resultaten från de första tre årens verksamhet inom SCOPE. Vid alla möten fördes en nära dialog mellan industrin och forskningen om framtidens utmaningar och behov för att upprätthålla näringens konkurrenskraft i norra Sverige.

Höstens verksamhet har också visat på ett 60 möjliga projektidéer som framförts från industrin.

Utifrån dessa möten kommer nu medlemsföretagen inom SCOPE att den 20 januari i Piteå utforma en fortsättning för SCOPE. Samtidigt ges ytterligare möjlighet att gå igenom några av de genomförda projekten.

Några av rubrikerna under dagen är:Projektportföljen – Då, nu och framtidenResultatet från mötena vid brukenPå väg mot multifysikalisk massakarakterisering i realtidVisualisering av reglerstrukturer – går det?Är Bio-raffinaderier en pappersprodukt?