En robot som kan inspektera flygplanskroppar
Foto: LTU.

Framgångsrik medverkan i Horisont 2020-projekt

Projektet CompInnova är ett av många Horisont 2020-projekt som Luleå tekniska universitet och ProcessIT Innovations deltagit i de senaste åren. Inom ramen för projektet har forskarna i robotik utvecklat en robot som kan inspektera flygplanskroppar.

Enligt Vinnovas sammanställning hamnar Luleå tekniska universitet på nionde plats på listan över vilka svenska organisationer som mottagit mest medel från Horisont 2020. Med tanke på universitetets storlek är det ett strålande resultat.

– Jämför vi oss med andra lärosäten och viktar placeringen på listan med respektive lärosätes omsättning, hamnar vi på fjärde plats. Norr om Stockholm är vi ohotat det lärosäte som fått mest medel från Horisont 2020, säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare för ProcessIT vid Luleå tekniska universitet.

Inom en av programmets pelare, industriellt ledarskap, sticker Luleå tekniska universitet dessutom ut lite extra. Där intar universitetet plats fyra, efter KTH, Chalmers och Ericsson. Luleå tekniska universitet är också den organisation som koordinerat flest projekt inom pelaren industriellt ledarskap.

– Det är helt i linje med universitetets tillämpade forskningsprofil – det är det här vi ska vara bäst på, säger Pär-Erik Martinsson.

– Att vi hamnar på framskjutande positioner i så många kategorier är ingen slump. Vi har arbetat målmedvetet och strategiskt under flera år med påverkansarbete och nätverkande och uppmärksammat Bryssel på vad våra industripartners behöver.

Samverkan ger framgång

Enligt Pär-Erik Martinsson handlar industriellt ledarskap mycket om samverkan. Men också om att lyckas göra avtryck inom forskningsområden där universitetet ligger i framkant, till exempel gruva, massa- och pappersindustri, robotik och automation. Och stora Horisont 2020-projekt som universitet framgångsrikt koordinerat, till exempel DISIRE och Arrowhead, skapar i sin tur nya plattformar för ännu fler projektansökningar och samarbeten. 

– Framgång föder framgång, det är giltigt även när det gäller EU-projekt. Miljardprojektet Arrowhead Tools – som universitetet koordinerar just nu – är ett exempel på det, säger Pär-Erik Martinsson.

Regionalt genomslag

Även när det gäller deltagande i antalet Horisont 2020-projekt, utmärker sig Luleå tekniska universitet i synnerhet och Norrbotten som län i allmänhet. Norrbotten, som sett till befolkningsmängd är Sveriges sjunde minsta län, hamnar på sjätte plats på listan över länsfördelning av svenska organisationers deltagande, just efter landets fem mest folkrika regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Östergötland.

– Vi har fått ett kvitto på att Norrbotten är norra Sveriges motor när det gäller forskning och innovation. Under de senaste fem åren har en halv miljard kronor från Horisont 2020 landat i Norrbotten, det innebär många arbetstillfällen och forskning som bidragit till regionens utveckling, säger Pär-Erik Martinsson.

(Artikeln tidigare publicerad på LTU:s webb av Linda Alfredsson.)
Foto: Linda Alfredsson/LTU