ProcessIT-projekt stöder samarbete mellan Norrmejerier, Lincargo, Logistikgruppen och FältCom för bättre teknik i samband med mejeritransport.

Förbättrade teknik säkrar mejeritransport

Med stabilare mobil kommunikation och kraftfullare sensorer har Norrmejeriföretaget Lincargo utvecklat nya tekniklösningar för att säkra kylkedjan vid transport av mejerier.

I en förädlingskedja där färska livsmedel hanteras, som exempelvis i mejeriverkssamhet, finns flera utmaningar. Framför allt handlar det om behovet av att hålla råvaran och de förädlade varorna kylda under alla transporter och omlastningar.

Norrmejerier har sedan länge drivit ett aktivt kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra transporterna och göra dem så driftsäkra som möjligt. Målet har hela tiden varit att löpande utveckla tekniken för att bland annat undvika kassering av produkter på grund av att kontinuerlig data över kylkedjan saknas.

Med det nya förbättrade och mer kostnadseffektiva systemet som under hösten 2011 införts av Norrmejeriföretaget Lincargo kommer man att kunna hämta data var femte minut från transportfordonet, oberoende vad det befinner sig i den nordnorrländska geografin.

Den nya tekniken i form av stabilare kommunikation och kraftfullare sensorer som nu installerats räknar man med ska kunna skapa en miljö som bätre uppfyller de nya krav som lagstiftningen inom området pekar mot.

Lincargo testar även andra applikationer på den nya teknikplattformen för att hitta fler funktioner och tjänster som kan införas, bl a säkring av returer av kollivagnar. Denna satsning gör man tillsammans med FältCom AB, Logistikgruppen KB, Embedded System Lab vid Umeå universitet, som ett ProcessIT i Umeå-projekt.