Foto: LTU/Ulf Bodin.

Fjärrstyrda fordon för att släcka bränder

Forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka bränder i gruvor.

En brand i en gruva är förknippat med flera risker för såväl gruvarbetare som insatspersonal. Forskare vid Luleå tekniska universitet har därför undersökt möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka bränder i gruvor.

Vid Luleå tekniska universitet pågår sedan tidigare forskning kring just fjärrstyrda arbetsfordon och automatisering i gruvmiljö. Detta bland annat inom ramen för forskningsämnet reglerteknik och EISLAB.

– Vi har en mångårig upparbetad kompetens kring automation och fjärrstyrning av tunga arbetsfordon i gruvapplikationer, säger Ulf Andersson vid reglerteknik till LTUs webb.

Läs hela nyheten.

Se nedan en film från projektets slutdemonstration.