Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat system för fjärrstyrd bandlastare.

Fjärrstyrd förarlös bandlastare utvecklas av forskare vid LTU

På tio minuter kan det bli upp till 70 grader varmt i hytten på bandlastaren när den fraktar iväg den nästan tusen grader varma slaggen som blir över sedan man smält stålskrotet vid Ovako stålverk i Smedjebacken. En fjärrstyrd förarlös bandlastare har testats för att lösa förarna ur denna mycket tuffa arbetsmiljö.

Med stöd från bland annat ProcessIT Innovations har en grupp forskare från Luleå tekniska universitet under ledning av professor Kalevi Hyyppä genomfört en mycket lyckad förundersökning kring fjärrstyrning av lastaren vid stålverket Ovako Smedjebacken. Den tekniska lösningen innebär att föraren i framtiden ska kunna stå i ett kontrollrum och via joysticks och tv-skärmar styra lastaren när den rör sig i den svåra miljön i slaggropen.

Se fjärrstyrningen på Youtube-film

Slaggen som bildas vid smältprocessen av stålskrotet måste tömmas en gång i timmen. Idag innebär det att förare kör in i en så kallad slaggrop som innehåller den löst rinnande tusengradiga varma massan. Utlastning av slaggen är ett mycket processkritiskt moment som måste genomföras för att inte processen ska stanna av.

– Vår uppgift var att lösa fjärrstyrningen i slaggropen. Den ska föraren kunna sköta från ett skyddat område. Vi kommer också att upprätta en automatisk färdväg för lastaren med hjälp av reflektorer, ett slags reflexband, som lastaren sveper över med sin laserskanner. På så sätt kan bandlastaren automatiskt följa den inprogrammerade körvägen på centimeternivå, berättar professor Kalevi Hyyppä, projektledare för forskningsgruppen.

Förstudien visar nu att man kan fjärrstyra bandlastaren. Senare kommer man att pröva hur fjärrstyrningen av bandlastaren fungerar i den direkta miljön i slaggropen. Det blir åter nya utmaningar eftersom föraren som kommer att stå på avstånd inte har samma sikt som när bandlastaren körs på fri mark.

– Vi har mycket duktiga forskare som har genomfört huvudarbetet kring förstudien. Doktoranderna Ulf Andersson och Håkan Fredriksson har gjort storverk i lagarbetet tillsammans med Bo Dahlgren från företaget Pon Cat nere vid stålverket.