Anders OE Johansson, programchef för Processindustriell IT och Automation, berättar om fördelningen av 73 miljoner på 15 olika projekt.

Femton projekt delar på 73 miljoner

Sammanlagt 73 miljoner kronor tilldelas 15 olika projekt när det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, summerar sin tredje utlysningsomgång.

– Vi ser en mycket bra mix av industri- och akademipartner, vilket ligger helt i linje med PiiAs satsningar, säger Anders OE Johansson, programchef för PiiA. Gränsöverskridande samarbeten är en viktig förutsättning för framgångsrik innovation baserad på digitalisering.

Aktörerna inom de godkända projekten omfattar 17 processindustrier, 11 akademier och 32 leverantörer. Av leverantörerna är av tre SME-företag och resten större systemleverantörer. 60 enskilda projektpartner således, där ett antal större industrier och akademier deltar i fler än ett projekt. Med alla medverkande parter per projekt sammanräknade är det 82 aktörer.

Bland företag som deltar i projekten finns bland annat Boliden, LKAB, Optimation, Pulpeye, SCA Munksund, Smurfit Kappa Kraftliner, MoRe Research, SCA Obbola, BnearIT, Oryx, Mobilaris, Sogeti, Acino, Eurocon MOPSsys, Protak, ABB och Mine Tec. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet deltar även.

– Allt detta tyder på ett högt projektengagemang vilket även finansieringen visar, säger Anders OE Johansson. Merparten av de 73 miljoner kronorna, 54 procent, kommer från svensk industri, såväl från större processindustri som dess leverantörer.

Bland projekten finns flera med koppling till ProcessIT Innovations. Ett projekt handlar om övervakning av transportband inom gruvindustrin. Det byggs idag extremt långa sådana, upp till 5-10 mil, som kan ersätta lastbils- och andra transporter.

Ett annat projekt samordnas av Informatik vid Umeå universitet med rubriken Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin. Ett tredje är kopplat till massa- och pappersindustrin och rör malresultat vid tillverkning av papper.

– Det är glädjande att se bredden av tillämpnings- och teknikområden där inriktningen mot förbättrad verksamhetsnytta ökar, avslutar Anders OE Johansson. Att även se affärsutveckling som en integrerad del av projekten är oerhört positivt.

Utlysningen, som stängde den 8 april, är PiiAs tredje sedan programmets operativa start i januari 2014. För tillfället är PiiAs fjärde utlysning öppen för förstudieprojekt, vilken beräknas omsluta 8 miljoner kronor av offentliga medel och stänger den 17 juni.