Johanna Högberg, CodeMill och Mikael Långström, Fält Communications, leder företag som nominerats till Umeågalan 2009.

Fält Communications och CodeMill nomineras som starka företag

Inför Umeågalan 2009 har Fält Communications nominerats som Årets Exportföretag och CodeMill som Årets Avknoppningsföretag. Gemensamt för båda IT-företagen är att de hittat värdefulla samarbeten inom ProcessIT.

Umeågalan är ett årligen återkommande evenemang som lockar över 700 gäster från hela regionen. En populär del av galan är prisutdelningarna som vill lyfta fram företag som utmärkt sig särskilt under året.

Fält Communications AB har nominerats som Årets Exportföretag 2009. Företaget säljer och utvecklar system för säker och tillförlitlig global kommunikation inom logistik, säkerhet och industriell automation. För Fält Communications har samarbete med universitet och ProcessIT Innovations varit viktigt.

– Samarbetet med forskningen är en förutsättning för vår expansion, säger bolagets VD Mikael Långström i en intervju i förra årets årsberättelse för ProcessIT Innovations.

Företagets produktsortiment utgörs av två skilda huvudgrupper. Dels kommunikationsplattformar med ett stort antal gränssnitt som kan finnas inom många användningsområden, t ex effektivisering av företagsprocesser, energioptimering och larm, dels hisstelefoner att användas vid olika nödsituationer.

Företaget etablerades 1998 och har under de senaste åren konsekvent satsat på att förstärka sin exportandel, vilket inneburit en stadig ökning av omsättningen och stabilisering av ekonomin. Exportandelen är hög framför allt vad gäller hisstelefoner, men under förra året fick man även ett genombrott på exportmarknaden inom produktsortimentet ”kommunikationsplattformar”.

Fält Communications samarbete inom ProcessIT har resulterat i en förstudie där man tittar på bolagets produkter och system för att se om det går att använda för att ändra andra företags affärsmodeller.

– Det finns enorm kompetens bland forskarna på universitet. Deras kunskap gynnar oss och de drar nytta av det vi kan. En win-win situation alltså, fotrsätter Mikael Långström.

Snabbväxande CodeMill

CodeMill AB är ett snabbväxande IT-bolag som nominerats som Årets Avknoppningsföretag 2009. Tre civilingenjörer från Umeå universitet har tagit steget ut och har på ett år byggt ett bolag med tio anställda. Som nytt företag har man sett att ProcessIT Innovations kan erbjuda en viktig samverkansmiljö.

– Genom ProcessIT kan vi lättare komma i kontakt med tunga processindustrier. De har ofta stora behov av IT-teknik och för oss som IT-företag kan ProcessIT vara med och öppna en dörr in till dem, säger Johanna Högberg, en av företagets grundare.

Från forskare till företagare

Johanna Högberg har en bakgrund som forskare vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och när hon nu tagit klivit över till att också vara företagare har hon sett att ProcessIT kan stötta henne i det språnget.

– Själv ska jag gå en ledarskapsutbildning som ProcessIT ordnar, vilket också kommer att stärka vår projektledning inom CodeMill.

CodeMill erbjuder tjänster inom systemutvecklingsprojekt och konsulttjänster inom IT. Med forskning inom områden som miljö, datavetenskap, fysik och medicin som grund har företaget tillsammans med forskare påbörjat utvecklingen av flertalet nya tekniker och produkter. CodeMill har sitt ursprung från Datavetenskap vid Umeå universitet och har under året vuxit med stöd av Uminova och dess samarbetspartners.

Förutom Johanna Högberg ägs företaget av Rickard Lönneborg och Emanuel Dohi.