Tobias Tovedal, Process IT Innovations, Alexandra Björnham och Paul Alvarado Mendoza, Tensaii är nöjda över att deras projekt har blivit beviljat av Vinnova.

Ett nytt digitalt hjälpmedel utvecklas för personer med autism

Ett stort sektoröverskridande projekt mellan privat och offentlig sektor i Umeå samt Umeå universitet får stöd från Vinnova för att utveckla ett innovativt digitalt hjälpmedel för personer inom autismspektrumet.

Personer med autism kan ofta uppleva att nya situationer är stressande och ångestframkallande. Projektets mål är att utveckla ett mixed reality-hjälpmedel, med AI som kontinuerligt analyserar hur användaren interagerar med den simulerade situationen. Detta förändrar simuleringen i realtid i syfte att utmana användaren och individanpassa upplevelsen. Hjälpmedlet leder en transformation från statiska till adaptiva hjälpmedel som lär sig tillsammans med individen.

– När autistiska personer kan förbereda sig inför nya upplevelser i en trygg miljö skapar det en vardag med färre begränsningar och större självständighet och frihet för individen. Med hjälp av den nya teknikens möjligheter och de kunskapsresurser som finns i Umeå har vi samlat ett multikompetent team som kan ta sig an denna utmaning, kommenterar Alexandra Björnham, projektledare, Tensaii.   – Det är fantastiskt roligt att vi har lyckats få ihop ett så innovativt projekt med en så stark projektgrupp som denna! Min förhoppning är att fler ska få upp ögonen för de möjligheter som finns att samverka med Umeå universitet för att bedriva utvecklingsprojekt, och möjligheterna till att få dessa finansierade av Vinnova, säger Tobias Tovedal, projektkoordinator, Process IT Innovations, Umeå universitet.

– Tensaii är ett värderingsdrivet företag som jobbar med impact tech mot de globala målen. Vi designar med människan i centrum och använder teknik som möjliggörare för en hållbar framtid på ett ännu mer effektivt sätt, tillägger Paul Alvarado Mendoza, UX lead, Tensaii.   Projektet startar i april 2019 och löper till sommaren 2020 då hjälpmedlet kommer visas upp på en mässa som anordnas av Vinnova. Projektet har en budget på 4,7 miljoner kronor där Vinnova står för 2,7 miljoner och resterande 2 miljoner medfinansieras av projektets parter.

Projektgruppen består av personer från Tensaii, Habiliteringscentrum, Särskolan i Umeå, Viva Resurs, Process IT Innovations samt forskare inom AI och pedagogik från Umeå Universitet.