Studier i IT-Management vid Umeå universitet gav Elin Wennerholm skjuts ut i internationellt arbete inom gruvindustrin.

Elin gillar internationella utmaningar inom gruvindustrin

Steget från studier i IT-Management vid Umeå universitet till projektledare inom ABB för internationell gruvbrytning har varit en inspirerande och spännande utmaning för Elin Wennerholm.

Från ABBs kontor i Skellefteå har Elin Wennerholm utblick över hela världen. Gruvspel i Indien och Kina är en del av hennes vardag och utmaningen som internationellt arbete ger inspirerar.

Elin Wennerholm växte upp på ett jordbruk med 220 mjölkkor utanför Katrineholm. Kanske är det närheten till djuren som gett henne det lugn och den eftertanke som hon idag utstrålar. Det är i alla fall en tillgång i rollen som projektledare för ansvarsfull gruvbrytning i många olika länder.

Internationella studier i IT-Management

Resan Elin har gjort från universitetsstudier till hennes nuvarande arbete som projektledare vid ABBs avdelning för Underground Mining Service i Skellefteå har gått fort. Efter studierna i beteendevetenskap vid Umeå universitet fortsatte hon med en examen i IT-Management vid institutionen för Informatik vilket gav henne många kontakter inom ProcessIT Innovations nätverk av forskare och företag.

Sommaren 2012 lade hon fram sin examensuppsats om skogsföretag och fjärrdiagnostisering. Det gav värdefull kunskap om serviceorganisation, underhåll och den betydelse som eftermarknaden har för många branscher idag. Att kurskamraterna vid programmet för IT-Management kom från så många olika världsdelar, sammanlagt 13 länder, blev en pusselbit för Elin att söka sig till internationella utmaningar.

När ABB sommaren 2012 sökte en projektledare för internationella uppdrag föll det sig därför naturligt för Elin att söka tjänsten. Idag konstaterar hon att det blev långt mycket bättre än vad hon någonsin kunnat tro.

Med fokus på gruvspel

Inom ABB arbetar Elin Wennerholm med eftermarknad för gruvspel som används under jord för att transportera material och människor till och från gruvbrytningen. Ofta rör det sig om stora laster som gruvspelen ska klara av i schakten. De största malmkorgarna rymmer upp mot 30 ton malm och korgen i sig är lika tung. Med linor som kan vara 1 000 meter långa och en hastighet på korgen på upp mot 70 kilometer i timmen ställs mycket höga krav på hela systemet, inte minst på de hydrauliska bromsarna för att garantera säkerheten.

Ansvaret är stort för dessa tekniskt avancerade produkter som Elin arbetar med, inte minst eftersom gruvspelen ska vara tillgängliga dygnet runt. Gruvspelens effektivitet är helt avgörande och kan omedelbart avläsas i gruvans produktivitet och lönsamhet, men Elin är lugn och trygg i sin roll inom avdelningen.

– Jag siktade på en utmaning när jag sökte detta jobb och det fick jag också, säger hon och skrattar.

Internationellt kontaktnät

ABB är världens ledande leverantör av gruvspel med installationer i gruvor i mer än 30 länder. Eftersom Elins avdelning Underground Mining Service har ett globalt serviceansvar är hennes kontaktnät utspritt över hela världen. Med projektledaransvar för gruvspel i såväl Indien som Kina får hon många tillfällen att möta andra kulturer.

– De kunder jag arbetar med idag finns på andra sidan jorden. Det är väldigt lärorikt, konstaterar Elin.

Att vara stationerad i Skellefteå innebär heller inget problem för det internationella arbetet.

– Många av de stora industrierna är internationella och då får man både kollegor och kunder över hela världen. De branscher jag har rört mig i de senaste åren är internationella, konstaterar Elin Wennerholm.