Tore Lindgren, forskare vid Luleå tekniska universitet, Pär-Erik Martinsson, ProcessIT samt Juha Rajala, Electrotech.

Electrotechs samarbete med forskare gav nytt simuleringsverktyg

Våren 2009 installerade Electrotech antenner vid transportbanden i malmhamnen i Narvik för att kunna följa pelletsflödet som kommer från LKAB:s processverk i Kiruna. Nu går man vidare och utbildar företagets konstruktörer i skötseln av ett simuleringsverktyg som underlättar installationer av systemet.

Sedan våren 2009 har Electrotech haft en skarp installation hos LKAB för att följa transporten av pellets från processverk i Kiruna till malmhamnen i Narvik. Det är en 12 mil lång resa med många omlastningar både till tåg och transportband. Förutsättningar gör att det inte är enkelt att följa flödet av pellets och exempelvis kunna se när det kommer nya lass som kanske har en annan storlek på kulorna.

För att ge en bättre bild av flödet har LKAB låtit Electrotech installera antenner som sätts runt transportbanden i malmhamnen i Narvik. Antennerna läser på elektromagnetisk väg av RFID-taggar som från Kiruna får följa med i pelletsflödet. Eftersom varje tagg är unik får man en exakt bild av flödet och kan se när de olika lassen passerar bandet.

Genom ett samarbete inom ProcessIT Innovations har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med Electrotech också tagit fram ett simuleringsverktyg som i förväg kan visa var och hur antennerna ska placeras runt transportbanden.

– Det är en kinkig miljö med stora utmaningar och variationer men med våra simuleringsmodeller har vi fått god överenskommelse med hur verkligheten ser ut, förklarar Juha Rajala, ansvarig på Electrotech.

Genom simuleringarna blir det mycket lättare att veta vad som händer om man vinklar antennen, om man har olika stora RFID-taggar eller hastighet på flödet. Fram till nu är det främst forskarna vid universitetet som hanterat simuleringsverktyget men under hösten kommer konstruktörerna vid Electrotech att utbildas för att själva kunna använda det i samband med installationer.