BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg Foto: Lennart Salander

Effektivare produktionsprocess i industrin

Forskare vid Luleå tekniska universitet har bidragit till en säkrare optimering av produktionsprocesser vid två pappersbruk. Satsningen SCOPE inom ProcessIT Innovations har varit med och stöttat arbetet.

Två av Sveriges mest betydande produktionsanläggningar av förpackningspapper i Sverige, BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg och SCA Packaging Obbola har med forskare vid Luleå tekniska universitet öppnat för en säkrare optimering av produktionsprocesser.

– Vi har tagit fram en ny metodik för produktionsprocesser. Förhoppningsvis kan det här öka effektiviteten och lönsamheten inom processindustrin, säger Miguel Castaño, som doktorerat i ämnet Reglerteknik, något som även lett fram till en Open Source mjukvara.

Den automatiserade industrin inom massa- och papperstillverkning har ofta krav på sig om att ha tydliga mått som visar hur väl processen i anläggningen fungerar och presterar. Dessa mått ges vid olika kontrollpunkter och det är ytterst komplicerat på grund av storskaligheten på massa- och pappersanläggningar. Det kan behövas flera 1000-tals mätpunkter vars enskilda resultat avgör om produktionsmålen nås eller ej.

– Det svåra är att veta hur det påverkar hela processen, när man aktivt vill gå in och påverka en enskild ventil i en viss riktning. De metoder man använder i dag för att tolka hur processen påverkas är ofta utformade utifrån tidigare erfarenheter eller sunt förnuft utan stöd av systematiska och teoretiska verktyg, säger Miguel Castaño.

Han har förenklat och utvecklat matematiska verktyg som gör att olika processindustrier kan rita upp sin egen specifika produktionsprocess och beräkna vilken betydelse en förändring vid ett unik ställdon får för en annan mätpunkt i processen. Detta för att minimera oönskade bieffekter och negativ påverkan för produktionsmålen. Miguel Castaño

– Genom att vidareutveckla befintliga och egna metoder, har vi skapat ett verktyg som gör att det går att räkna ut vilket ställdon (ventil, pump, motor etc) i processen det är bäst att nyttja, för att uppnå ett visst resultat vid en önskad mätpunkt. Då kan man arbeta mer systematiskt och gynnsamt inom processindustrin, säger Miguel Castaño.

Av detta systematiska verktyg som är applicerbart inom andra industrier som gruvindustrin, har forskare vid Avdelningen för system och interaktion, skapat en Open Source mjukvara och ett nystartat företag OProVAT har kopplats till mjukvaran. Forskningsprojektet har finansierats i huvudsak av Vinnova och HLRC

– Tack vare att våra industripartners deltog i designen är mjukvaran testad i praktiken, säger Miguel Castaño.