Ur Ny teknik 170427

Effektiv virkestorkning i ProcessIT-projekt

Tidningen Ny teknik skriver om ett projekt för effektivare virkestorkning där företag och forskare gemensamt lyckats lösa ett problem.

Avancerade styrsystem ligger till grund för en effektivare virkestorkning. Genom att kombinera en grundidé från Eric Björkman på företaget Alent Dynamic med Thomas Gustafssons, professor vid Luleå tekniska universitet, kunskaper inom styr- och reglerteknik har viktiga steg tagits för att utveckla virkestorkning.

– Gemensamt lyckades vi utveckla tekniken längre än vad jag trodde var möjligt. Nu kan vi styra torkprocessen med en nästan absolut exakthet, säger Eric Björkman till tidningen Ny teknik.

Utvecklingen av den nya processen har stötts av ProcessIT Innovations.

Läs hela artikeln på Ny teknik.