Bild ur filmen Den uppkopplade gruvan, från RISE Sweden.

Den uppkopplade gruvan

Bolidens Kankbergsgruva, drygt 400 meters under marken, håller just nu på att kopplas upp med ny mobil infrastruktur i pilotprojektet PIMM – Pilot for Industrial Mobile communication in Mining – som involverar flera stora svenska företag.

Deltagarna på ProcessIT-dagen 2016 fick en genomgång av John Sandberg, Ericsson, om pilotprojektet Industrial Mobile communication in Mines (PIMM). Nu finns även en film om projektet. Se filmen nedan Den uppkopplade gruvan.

– Vi bygger en mobilinfrastruktur med den absolut senaste teknologin och kommer att prova ett antal applikationer, berättar Eilert Johansson från RISE ICT/SICS som koordinerar satsningen.

Det kan vara allt från små sensorer, som mäter temperatur eller rörelse i berget, till fjärrstyrning av gruvmaskiner.

På sikt möjliggör det att man kan ha färre människor i produktionsområdena i gruvan, som är den mest riskfyllda arbetsplatsen. Medverkar i filmen gör också Peter J Burman, programansvarig vid Bolidens Gruvautomationsprogram, och Peter de Bruin, forskare vid Ericsson Research.

Läs mer: www.sics.se/projects/pimm PIMM-projektet delfinansieras av Vinnova.