Datorspel ska locka unga till gruvjobb

Det populära datorspelet Minecraft ska användas för att skapa intresse hos barn och unga för gruvindustrin. Det är SGU, Sveriges geologiska undersökning, som utvecklat en betaversion av det populära spelet Minecraft.

Det är SGU, Sveriges geologiska undersökning, som utvecklat en betaversion av det populära spelet Minecraft där spelaren kan hitta olika typer av mineraler och utföra uppgifter för att på ett lekfullt sätt lära sig mer om gruv- och mineralnäringen.

Lennart Gustavsson är projektledare vid Region Västerbotten för Gruvkomp, ett uppdrag från regeringen att utarbeta planer för gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar:

– Det här är ett jättebra exempel på hur vi kan jobba för att locka fler unga att söka sig till gruv- och mineralnäringen. Kompetensbehoven inom branschen är stora och kommer bli större. Det är därför viktigt att vi jobbar på nya sätt för att skapa intresse för branschen redan i de lägre åldrarna.

Digitalisering ställer nya krav

Bakgrunden till satsningen är det sinande intresset för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. Samtidigt går den tekniska utvecklingen inom gruvindustrin snabbt framåt.

– Digitaliseringen ställer nya krav på kompetensförsörjningen. Framtidens gruvindustri kommer att kräva helt andra kunskaper och kompetenser. Det SGU är gör med Minecraft ligger helt rätt i tiden och vi kommer följa det här med stort intresse, säger Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten vid Region Västerbotten.