Skellefteåföretaget Data Ductus har tagit fram ett datorspel som kan höja säkerheten inom industrin. Foto: Data Ductus

Datorspel höjer industrins säkerhet

Kan spelteknik från området Serious Games kopplas samman med behov som finns inom processindustrin och därigenom skapa nya produkter och tjänster? Det är utgångspunkten för en förstudie inom ProcessIT Innovations ledd av Data Ductus. Med i arbetet finns även basindustrier som Boliden och SSAB samt forskare från Informatik vid Umeå Universitet.

Med hjälp av datorspel ska processindustrin få nya metoder för att öva inför katastrofer och andra händelser. Det är målet för Data Ductus i Skellefteå som får bidrag av Vinnova för att utveckla området.

Det nya datorspelet ryms inom området Serious Games, det vill säga digitala spel för träning, utbildning och beslutsstöd. Tidigare har Data Ducuts tagit fram spelet Foreign Ground på uppdrag av Försvarshögskolan. Det handlar om spel som kan användas av exempelvis FN-soldater för att öva inför okända situationer där man möter människor i krigshärjade områden.

– Vi vill göra en industriell tillämpning av Foreign Ground, säger en glad Urban Lundmark vid Data Ductus, när nu företaget får ett stöd på 500 000 kronor genom programmet Forska&Väx.

Spelets artificiella intelligens ska nu också användas i övningar för processindustrin.

– Det kan vara när man i gruvindustrin vill öva katastrofer eller hur man ska bete sig för att det inte ska uppstå någon katastrof, berättar Urban Lundmark.

Det man strävar efter är att bygga dataspel utifrån förväntningar och behov som industrin har. Det kan till exempel vara miljöer som är svåra att öva i, kanske farliga eller i väldigt inneslutna och begränsade områden. Det skulle kunna vara maskiner i en industrilokal som man arbetar med.

Konkurrensen var mycket hård när Vinnova bland 366 ansökande företag vaskade fram vilka som får stöd genom programmet Forska&Väx. Sammanlagt har 39 företag fått stöd och Vinnova är mycket nöjda med ansökningarna.

– Det är mycket glädjande med den höga kvaliteten på FoU-projekten och de stora egeninsatserna från småföretagen. Vi beklagar dock att endast cirka tio procent av ansökningarna får finansiering, minst det dubbla skulle behövas, säger Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA.

I Forska&Väx kan företag söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

Läs mer om Foreign Ground hos processnet.se