Peter Wedin, Urban Holmdahl, Ram Peleg och Christer Söremark står bakom Corrvision Technology.

Corrvision ger världsunik styrning av planhet för wellpapp

– Med vårt mätsystem kan vi nu för första gången i världshistorien få en automatisk styrning av wellpappens planhet inline i wellpappmaskinen, säger Christer Söremark, delägare i Corrvision Technology, ett bolag som bildats genom samarbete inom ProcessIT Innovations.

Det är främst två bitar vid tillverkningen av wellpapp som Corrvision tittat på. Den ena är att mäta klistermängden som fogar samman de tre lager som wellpapp består av. Den andra delen är att ta fram metoder för att kunna mäta planheten på den färdiga kartongen. Vid oplana ark uppstår problem vid vidarekonverteringen till färdiga lådor (tryckning, stansning, resning, fyllning) med risk för kapacitetsbegränsningar eller att större mängd måste kasseras.

– Mätutrustningen bygger på bildanalys och vi har sedan en tid installerat den hos Smurfit Kappa i Eslöv. Den senaste versionen med en reglerloop som sköter en automatisk styrning av processen har varit igång sedan november 2008.

– Det är nödvändigt att systemet kan fungera online och det gör att maskinerna kan gå fortare och det blir mindre material som går till kassering, säger en nöjd Christer Söremark.

God kontakt med forskareEn viktig grund för utvecklingen var den goda kontakt Corrvision Technology fick med forskare vid Luleå tekniska universitet genom samarbetet med ProcessIT Innovations. Christer Söremark håller gärna fram professor Mikael Sjödahl som med sin kunskap har kunnat ge riktlinjer och vägledning för utvecklingsarbetet.

– Utan samarbetet inom ProcessIT hade vi aldrig kunnat bilda Corrvision Technology, understryker Christer Söremark.

Kvalitetshöjning med nytt systemPeeter Saarnak, platschef i Smurfit Kappa Sveriges Eslövsfabrik, är mycket nöjd med samarbetet med Corrvision. Tidigare har man varit beroende av att operatörerna med egna ögon i slutet av hela processen ska bedöma kvaliteten på produkterna. Nu kan man istället med Corrvision installation styra processen rätt redan från början med plus och minus toleranser av planheten.   – Vi har fått en mycket bra värdemätare för våra operatörer och vi kan se att det leder till en tydlig kvalitetshöjning. Det är också roligt att vi är först i vår bransch med att installera denna utrustning.

Samarbete med ProcessITSamarbetet med ProcessIT fortsätter nu med utveckling av en tredje mätutrustning för mäta och styra den regelbundna randighet i mm-skala (”washboard”) som kan vara mer eller mindre uttalad hos wellpappark. För mycket washboard ger en randighet i tryckkvaliteten vid efterföljande tryckning samt påverkar negativt de mekaniska egenskaperna hos den färdiga lådan.

Går mot exportI Europa finns det över 800 fabriker för wellpapptillverkning och marknaden omsluter över 200 miljarder kronor årligen. Så om Corrvision Technology kan erbjuda lösningar som minskar svinnet vid tillverkningen med några procent innebär det stora summor årligen. Marknadsföringen på den Europeiska marknaden har påbörjats och förhandlingar pågår med företag i USA för lansering på den Nordamerikanska marknaden.