Entreprenören Gabriel Estevam Domingos från Brasilien har varit på studiebesök i Sverige genom ProcessIT Innovations. Per Levén, CSO för ProcessIT(i bakgrunden), var värd under besöket.

Bygger starkare relationer med Brasilien

Brasilianske entreprenören Gabriel Estevam Domingos har nyligen besökt Umeå för att knyta kontakt med företag och forskare. Värd för besöket var ProcessIT Innovations som på detta sätt vill stärka regionens globala kontaktnät och stötta svenska företags internationella satsningar.

– Besöket har gett mig möjlighet att få direkt affärskontakt med pappersindustrin i Sverige och se vilka behov som finns av miljövänligare processer, något som mitt företag är expert på, förklarar Gabriel Estevam Domingos.

Gabriel Estevam Domingos är en brasiliansk entreprenör och grundare av företag inom kemisk processindustri. Under sitt besök i Umeå har han genom kontakter hos ProcessIT Innovations träffat representanter från bland annat SCA Obbola, Oryx Simulation, PulpEye, Skogstekniska klustret och forskare från flera institutioner, bland annat Informatik vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Förutom att knyta affärskontakter har Gabriel också studerat hur svenska forskare, företag och industrier kan samarbeta kring offentliga utlysningar, något som ProcessIT Innovations har mångårig erfarenhet av.

– Vi kan lära mycket att den svenska modellen för innovation och hur mindre företag kan bygga relationer med industrin, säger Gabriel Estevam Domingos, efter sitt två veckor långa besök i Umeå.

Värd för studiebesöket har Per Levén, CSO för ProcessIT Innovations, varit. Han menar att kontakterna med Brasilien är mycket viktiga och ingår som en del i det större pågående projektet Globala länkar.   – Vi vill gärna utvidga våra nätverk av projektmäklare till Brasilien. Det är ett vitalt land med kraftig tillväxt och stora intressanta möjligheter även för svenska företag och forskare. Flera teknikföretag från vår region har en ökande närvaro i Brasilien och genom att utveckla gemensamma nätverk mot bland annat Brasilien skapar vi nya förutsättningar för vårt näringsliv och vår akademi, säger Per Levén.

– Kan vi dessutom stötta det brasilianska innovationssystemet med nya modeller och sätt att arbeta med innovationsprocesser så gör vi det gärna, fortsätter Per Levén.