Branschdagen IT-Forum om digitalisering

IT-Forum arrangeras av FindIT 11 november 2015. Tema är ”Utmaningar och möjligheter med digitalisering”.

En av talarna på IT-Forum är Anders OE Johansson, tidigare drivande motor inom ProcessIT, och idag programchef för PiiA.

IT-Forum är branschdagen för dig som med hjälp av IT arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom små- och medelstora företag i alla branscher, för dig inom processindustrin eller för dig som finns i IT-organisationer inom region, kommun, landsting och media.

Genom att lyfta fram ny teknik, visa goda exempel och erbjuda en mötesplats för nya kontakter hoppas vi kunna bidra med inspiration och utveckling på området. På Mötestorget träffar du under dagen utställare som presenterar sina verksamheter, tjänster och produkter.

Se hela programmet.