Daniel Fällman och Björn Forsgren, Interactive Institute, visade en nya interaktiv skärm som installerats vid SCA Obbola. Fredrik Lindvall och Hans, båda från SCA i Obbola lyssnade gärna.

Bra uppslutning för projekt kring massa- och pappersindustrin

Uppslutningen var mycket god när ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, it-leverantörer och universiteten i Umeå och Luleå möttes i Övik, 21 oktober 2010, för uppföljning av arbetet inom SCOPE.

SCOPE är ett branschprogram inom ProcessIT Innovations inom vilket regionens massa- och pappersindustrier tillsammans med forskare och it-leverantörer driver projekt för att effektivisera och optimera processer ute i fabrikerna.

Anders Jonsson och Pär-Erik Martinsson från ProcessIT Innovations gav en översikt av läget kring nya ansökningar för finansiering av SCOPE II som kommer att kunna omsluta mellan 20 – 30 miljoner kr.

Under dagen presenterades ett flertal projekt, bland annat en utredning om underhållsprocesser. Harry Forsgren från Eurocon informerade om den utredning han tillsammans med Dan Larsson, Damill, och Ramin Karim, Luleå tekniska universitet, gjort för ProcessIT Innovations om hur ett bättre it-stöd kan underlätta underhåll i olika processer. Tillsammans med deltagarna diskuterade man förslag på tänkbara områden som skulle kunna inkluderas i SCOPE II eller realiseras som egna projekt.

Fredrik Lindvall berättade om erfarenheter från implementering av Lean vid SCA Packaging i Obbola. SCA Packaging beslutade för några år sedan att införa Lean vid samtliga pappersbruk inom affärsgruppen Packaging. Lean som har sina rötter hos Toyota men har visat sig vara mycket tillämpligt också i massa- och pappersfabriken.

Vid SCOPE-mötet var intresset stort kring den demonstration Interactive Institute gav över en interaktiv skärm som utplacerats på SCA i Obbola.

Ett annat projekt som genomförts vid SCA i Obbola handlar om hur nyckeltal och produktionsstatus kan visualiseras via en interaktiv skärm. inom ramen för SCOPE så har denna interaktiva anslagstavla tagits fram som visar produktionsläget för de olika processavsnitten, de viktigaste nyckeltalen och som kan användas vid dialogen mellan medlemmarna i Lean-teamen. Daniel Fällman, Interactive Institute, demonstrerade skärmen och hur den kan bidra till att ge förståelse för hur fabriken mår.

En kort statusrapportering från ett antal förstudier och projekt gavs också under dagen som avslutades med information om den planerade bioraffinaderi-satsningen i Domsjö av Claes Engström, Processum, och en uppskattad visning av Domsjöfabriken under guidning av Håkan Östman, MoRe Research.

Presentationer från dagen finns att ladda ner här: . Fredrik Lindvall. . Harry Forsgren. . Wofgang Birk. . Torbjörn Löfqvist. . Harry Forsgren. . Eurocon. . Anders Jonsson.

Nedan på bild några av deltagarna från SCOPE-mötet: