Möten och samtal är en viktig del av ProcessIT-dagen. Bilderna ovan från ProcessIT-dagen 2012.

Boka ProcessIT-dagen 2013

ProcessIT-dagen 2013 anordnas i Skellefteå den 13 mars. Örjan Larsson, Senior Advisor vid Blue Institute, är en av talarna då företag, forskare, finansiärer, m.fl. samlas för diskussion om satsningar inom automations- och processindustrin.

ProcessIT-dagen samlar företag, forskare, finansiärer, m.fl. för att informera om intressanta  satsningar och initiativ inom automations- och processindustrin. Dagen syftar också till att knyta viktiga kontakter mellan olika aktörer, så som akademi, industri och andra intressenter för att samlas runt utmanande och nya forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och aktiviteter.

Ur programmet Örjan Larsson: Automation mot global omvandling Under förmiddagen möter vi Örjan Larsson, Senior Advisor vid Blue Institute i föredraget Automation mot global omvandling. Örjan har stor erfarenhet av energifrågor samt från process- och automationsindustrin. Han har tidigare varit Senior Vice President för ABB Sverige.

Under dagen samlas vi kring fyra block. Block 1 Industri i omvandling Den omfattande digitaliseringen skapar nya förutsättningar och spelregler för industrins produktion och affärsprocesser.

Block 2 Teknologiska megatrender Molnet, Internet of Things och Big Data skapar nya infrastrukturer och affärsplattformar. Vad innebär det för industri och företag?

Block 3 Strategiska ProcessIT-aktiviteter Vi ser nya möjligheter att bygga projekt med globala parter för att bland annat leverantörsföretag mer effektivt ska hitta ut i världen genom smart samverkan med andra.

Block 4 Identifiering av nya viktiga satsningsområden Vad ska prioriteras i nationella kraftsamlingen under kommande fyraårsperiod då närmare en halv miljard kronor satsas på FUIprojekt och samverkansaktiviteter inom vårt område?

Under dagen arrangeras även seminarier kring den pågående sensorrevolutionen samt cloud och grid computing.

Anmäl senast onsdag 6 mars till: ProcessIT Innovations Kjell Olsson kjell.olsson@ltu.se Mobil: 072 57 62 271 Även om vi kan ta in många personer så är antalet begränsat varför det är bra om du kommer in med din anmälan i god tid. Ange även i anmälan om du önskar delta med poster.

Middag 12 mars OBS! För de som önskar och för de som väljer att övernatta anordnar vi en middag på tisdag kväll 12 mars. Ange i anmälan om du önskar delta vid middagen.

Hotell bokar ni själva, förslagsvis på Hotell Aurum. www.hotellaurum.se/, 0910-883 30 reception@hotellaurum.se