På plats som deltagare under ProcessIT-dagen var bland annat Annika Svensson, IGIS-klustret, Lennart Gustavsson, Georange, och Hans Wahlquist. Mobilaris.

Automation och industriell it i fokus under ProcessIT-dag

ProcessIT-dagen är ett återkommande arrangemang av ProcessIT Innovations som i år genomfördes den 12 mars vid Pite Havsbad med ett 70-tal deltagare från processindustrin, leverantörsföretag, universitet och myndigheter.

ProcessIT Innovations vd John Lindström hälsade tillsammans med Per Levén det dryga 70-talet deltagarna välkomna och kunde konstatera att det varit ett bra år och att det hänt mycket spännande vad gäller möjligheterna att snabba upp innovationsprocessen.

Som inledning av dagen presenterades att ProcessIT under 2013 bidragit till • 21 nya produkter inom simulering, kompetensutveckling, skogsindustri, transporter, massa- och pappersindustrin. • 12 nya prototyper inom energi, skogsindustri, gruvindustri, råvarutransport, livsmedelsindustri, mobil datafångst. • 8 nya tjänster inom transportoptimering. • 4 nya processer inom underhåll, råvaruförsörjning, globala samarbeten. • 1 nytt företag.

Dessutom har ProcessIT aktivt deltagit till att nationella strategiska innovationsprogrammet ProcessIndustriell IT och Automation, PiiA, startats, samt att det europeiska initiativet Arrowhead etablerats med 79 parter och en budget på över 600 miljoner kronor för fyra år.   Örjan Larsson, Blue Institute, och Anders Högström, IUC Norrbotten, deltog under ProcessIT-dagen.

Dessutom har ProcessIT aktivt deltagit till att nationella strategiska innovationsprogrammet ProcessIndustriell IT och Automation, PiiA, startats, samt att det europeiska initiativet Arrowhead etablerats med 79 parter och en budget på över 600 miljoner kronor för fyra år.   Örjan Larsson, Blue Institute, och Anders Högström, IUC Norrbotten, deltog under ProcessIT-dagen.

Örjan Larsson från Blue Institute var en av huvudtalarna berättade om automation och industriell IT i framtiden, utifrån en studie framtagen av Blue Institute tillsammans med SICS, Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Automation Region med medlemsföretag. Studien konstaterar att automationsmarknaden fortsatt växer en och en halv gång den generella industritillväxten.

Därefter tog Anders OE över föreläsningssalen med en presentation av PiiA och tankarna bakom satsningen. Som en del av till dags dato fem olika program representerar PiiA i stort sett en kvarts miljard kronor, inklusive industrins medfinansiering, med inriktning på innovationer som gör oss konkurrenskraftiga.

2010 beslutade ProcessIT Innovations att försöka samla olika aktörer kring en gemensam agenda, en agenda som presenterades 2012 under namnet Processindustriell IT och Automation. PiiA är operativt igång sedan 2013 med startfinansiering från kvartal fyra och har redan nio startade projekt. En styrelse är tillsatt under ledning av Håkan Nytorp från ABB Process Automation och Anders OE är utsedd till programchef.

Förmiddagen avslutades av Lars Atterhem från BioSteam som berättade om hur det går till att bygga energiprojekt i miljardklassen i Kina.

Efter lunchen delades konferensen upp i tre parallella spår. Under rubriken ”Prioriterade utvecklingsbehov inom processindustriell IT och automation diskuterades hur de stora IT- och automationsutmaningarna ser ut med presentationer av bland andra Peter J Burman från Boliden och Bernt Nilsson från Processindustriellt Centrum, tillika ledningsgruppsrepresentant inom PiiA.

Under rubriken ”It- och elektronikföretagens utmaningar kopplade till processindustrin” samtalades om hur regionens små och medelstora företag inom IT- och elektroniksektorn kan fortsätta att utvecklas med presentationer av bland andra Mikael Långström, FältCom, Fredrik Blomstedt, BnearIT, och Anders Högström, IUC Norrbotten.

Det tredje spåret gick under rubriken ”Byggande och genomförande av större internationella FUI-projekt”. Här medverkade John Lindström, ProcessIT Innovations, och Gunnar Widforss, koordinator för Horizon2020-satsningar inom PiiA.

Presentationer

Örjan Larsson: Anders OE Johansson: Johan Bengtsson: John Lindström: Gunnar Widforss:

Fler som var på plats under ProcessIT-dagen 2014

Peter J Burman, Boliden.

Peter J Burman, Boliden.

Katarina Delsing, Interactive Institute Piteå.

Katarina Delsing, Interactive Institute Piteå.

Ulf Öhlund, Smurfit Kappa, Magnus Lundberg, SCA, och Christer Söremark, CorrVision Technology.

Ulf Öhlund, Smurfit Kappa, Magnus Lundberg, SCA, och Christer Söremark, CorrVision Technology.

Fredrik Blomstedt, BnearIT, och Olov Wikberg, CodeMill.

Fredrik Blomstedt, BnearIT, och Olov Wikberg, CodeMill.

Frida Stenlund, Svenska försäkringsfabriken, och Malin Starälv, Acino.

Frida Stenlund, Svenska försäkringsfabriken, och Malin Starälv, Acino.

Bernt Nilsson i PiiAs ledningsgrupp från Processindustriellt centrum i Lund.

Bernt Nilsson i PiiAs ledningsgrupp från Processindustriellt centrum i Lund.

Anders OE Johansson, till höger, avtackades som vd för ProcessIT, av Per Levén och John Lindström.

Anders OE Johansson, till höger, avtackades som vd för ProcessIT, av Per Levén och John Lindström.