AI, digitalisering och hållbarhet – framtidens gruvor finns i Sverige

Sverige har en ledande roll i arbetet med att modernisera gruvindustrin. Utmaningen ligger i att investera i innovation där industrin och tvärvetenskaplig forskning möts, menar Pär Erik Martinsson från centrumbildningen Process IT Innovation, en av initiativtagarna till EU-projektet Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS). Projektet – som nyligen avslutats – har bland annat resulterat i lösningar för batteridrivna gruvmaskiner, virtuella utbildnings- och analysmiljöer samt drönarteknik för farliga arbetsmoment. Nu hoppas industrin samt forskningen på en fortsättning; NEXGEN-SIMS.

Entusiasmen är stor hos centrumbildningen Process IT Innovation efter det avslutade EU-projektet SIMS. Sedan projektets start 2017 har gruvindustrin, näringslivet och forskningens samverkan visat hur gruvan i framtiden kan bli en mer attraktiv arbetsplats med hjälp av bland annat drönare, 5G och batteridrivna fordon.

”Det har varit otroligt spännande att följa utvecklingen i projektet under de här tre åren. Med hjälp av digitaliseringen kommer framtidens gruvor vara något helt annat än vad de är idag. Och tack vare att forskning och industri får möjlighet att samverka som de gjort i det här projektet så kommer utvecklingen dessutom kunna gå i en rasande fart,” säger Pär Erik Martinsson, verksamhetsledare på centrumbildningen Process IT Innovations.

Det var i samband med en utlysning i EU:s största innovationsprogram Horisont 2020 som gruvindustrin och forskningen för tre år sedan fick sin chans att börja testa och tillämpa ny teknik. Process IT Innovation var med i ett tidigt skede för att ansöka om pengar till projektet som kom att heta SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems.

”Utlysningen i Horisont 2020 var klockren för vårt område, det vill säga automation och digitalisering. Vi insåg att det fanns stor potential för universitet och industri att göra något fantastiskt tillsammans,” säger Pär Erik Martinsson.

George Nikolakopoulos, professor i robotik vid Luleå Tekniska Universitet och en av drivkrafterna bakom ansökan till Horisont 2020 håller med:

”Det fanns ett sug efter robotisation och att göra gruvindustrin säkrare och anpassad för en grön omställning. Gruvindustrin håller på att förändras, från smutsig och farlig till modern och high-tech,” säger han.

5G och batteridrivna fordon

SIMS- projektet har arbetat för att utveckla en mer hållbar gruvindustri genom att testa och tillämpa ny teknik med målet att utveckla gruvindustrin i EU-området, bland annat vad gäller hållbarhet och säkerhet. Mellan 2017 och 2020 satsade projektet totalt 16 miljoner euro inom allt ifrån användning av 5G till batteridrivna fordon.

Industri och forskning stärker varann

Projektet har koordinerats av Epiroc tillsammans med bland annat LKAB, Boliden, ABB, Ericsson, Mobilaris, Agnico Eagle och Luleå tekniska universitet. Nära 37 miljoner kronor av projektet gick till Luleå tekniska universitet för forskning, utveckling och innovation av intelligenta gruvsystem.

”Det händer väldigt mycket inom gruvindustrin vad gäller säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Modern batteriteknik ersätter diesel och en högre grad av automation leder till förbättrad säkerhet. Luleå tekniska universitet har forskning inom flera områden som gör nytta i det här sammanhanget. I kombination med nära samarbete med industriföretag som satsar på teknisk utveckling så får vi en unik plattform till innovation genom samverkan och här har Process IT Innovations erfarenhet i att etablera samarbetsprojekt spelat en viktig roll”, säger Jenny Greberg, tf ämnesföreträdare och bitr professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

”Att digitalisera gruvorna med smarta system som kan prata med varandra kommer att effektivera produktionen och skapa en mer hållbar gruvindustri. Vi kommer få till en mer exakt brytning, mindre energiåtgång, avfall och vattenanvändning,” säger Mikael Ramström från Epiroc, som axlat rollen som projektkoordinator för SIMS. 

Ny ansökan inskickad

Nu hoppas forskningen och industrin på en del två för SIMS; NEXGEM- SIMS.

”I SIMS tog man fram teknik, i NEXGEN-SIMS handlar det om att utveckla systemen för att få tekniken att lira i lag med varandra,” avslutar Pär Erik Martinsson.

Svar från EU på ansökan för NEXGEN-SIMS beräknas komma i i början på 2021.

Mer om projektet SIMS finns att läsa på simsmining.eu.

FAKTA: Samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, inleddes 2017 och pågick under tre år. Den totala budgeten var på 168 miljoner kronor, där EU stod för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Av totalbudgeten gick nära 37 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet, för forskning, utveckling och innovation av intelligenta gruvsystem. Målet med SIMS-projektet var att utveckla gruvindustrin i EU-området, med fokus på ökad jobbtillväxt och en förbättrad gruvbrytning, bland annat vad gäller hållbarhet och säkerhet.