Jonas Burman

Affärsmöjligheter inom gruvbranschen

Gruvautomation är ett utvecklingsområde, så även energieffektivisering och båda lyfts fram på Euro Mine Expo 14 – 16 juni i Skellefteå.

Under en längre tid har Boliden fokuserat på automation, säkerhet och energieffektivisering, ett av resultaten är wifitäckning i Kankbergsgruvan, där man i samarbete med bland annat Mobilaris och ABB skapat ett system för att positionera personalen i gruvan, först och främst med avseende på säkerhet. Nu har Boliden använt tekniken för att reducera energianvändandet för ventilationen med mer än 50 procent.

Jonas Burman, utvecklingsingenjör på Boliden, har varit projektledare för implementeringen ”Vi har använt befintlig teknik för att styra ventilationen i Kankbergsgruvan baserat på fordonstyp. Detta har lett till stora energibesparingar och nu ser vi möjligheter att genomföra liknande åtgärder i flera av våra gruvor.”

Jonas Burman beskriver att ytterligare energibesparing vore möjligt genom att styra ventilationen baserat på luftkvalitet. ”Men det finns egentligen inte tillräckligt bra sensorer enkelt tillgängliga idag. Det är något vi gärna skulle se.” säger Burman.

Gruvautomation är ett utvecklingsområde, så även energieffektivisering och båda lyfts fram på Euro Mine Expo. ”Det hålls flera seminarier, en konferens och dessutom har vi nästan 200 utställare på plats. Det finns helt klart affärsmöjligheter i det här området.” säger Jaana Tengman, projektledare för Euro Mine Expo.

Boliden har även uttalat ett mål om att vara ledande inom området energieffektivisering, något som lockat unge ingenjören Jonas Burman att flytta hem till Skellefteå igen.

”Jag är intresserad av tekniken och ser att det finns möjligheter att göra skillnad inom gruvindustrin. Att jag redan sparat in energi motsvarande 120 villor känns väldigt bra.” säger Jonas glatt.

Är du intresserad av att veta mer om Jonas Burmans projekt, eller Bolidens satsningar kring automation – anmäl dej till Euro Mine Expo 2016!