Aeroworks tar fram luftfarkoster för inspektion

Projektet AEROWORKS har beviljats 5,6 miljoner euro inom området IT och robotik inom EU: s ramprogram Horizon 2020. Syftet är ta fram flygfarkoster för inspektion och underhåll.

Projektet har 10 partners och en total budget på 5,6 miljoner euro, varav 1,0 miljoner euro är avsedda för Luleå tekniska universitet. Projektet koordineras av George Nikolakopoulos, Associate Professor (biträdande professor) Luleå tekniska universitet.

Kostnaderna för inspektion och reparation av infrastruktur och installationer växer kraftigt och oavbrutet. För att komma tillrätta med ökade kostnader krävs ett paradigmskifte mot mer automatiserade, effektiva och tillförlitliga lösningar, som samtidigt kan öka säkerhet för personal.

Projektet AEROWORKS vill bidra till att ta fram obemannade luftfarkoster som självständigt ska kunna utföra tillsyn och underhåll av infrastrukturarbeten.

Läs mer om projektet AEROWORKS.

Samarbetspartners: Luleå tekniska universitet, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, University of Twente, universitet Edinbourgh, University of Patras, Stigande Technologies GMBH, Skybotix AG, Alstom Inspection Robotics, Skellefteå Kraft.

ProcessIT Innovations har stöttat bildandet av nätverket kring projektet samt bidragit i utformnigen av projektansökan.

Den totala budgeten är 5,6 miljoner euro, varav 1 miljon euro för Luleå tekniska universitet i 3 år.

För mer information, kontakta George Nikolakopoulos, Associate Professor (biträdande professor), LTU.