Kenth Johansson och Sara Lindahl från Adopticum berättar om det nya projektet kring optisk mätteknik.

Adopticum får finansiering för mätningar i pappersindustrin

Adopticum får finansiering av PiiA för deras förstudie DOIn, där idén är att hitta ett sätt att mäta pappersrullar tidigt i processen för att snabbt kunna rätta till defekter.

Företaget Adopticum, som specialiserar sig på optisk mätteknik, har beviljats finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA). Finansieringen gäller förstudien Digitaliserat Operatörsstöd för Industrin (DOIn), med rötter i ProcessIT Innovations, där man vill undersöka hur man kan designa ett digitalt system som kontinuerligt mäter de stora pappersrullar bruken producerar, för att tidigt i processen säkerställa kvaliteten på dessa.

Vid papperstillverkning rullas papper upp på ett tambourjärn och blir en tambour, likt en stor rulle hushållspapper, med bredden 10-12 meter. Tambouren förs till en rullmaskin där pappret rullas om, från tamburen till 4-5 st ”set-rullar”. Set-rullarna går sedan vidare till vägning och märkning. Efter märkningen får rullen en identitet och blir därmed en kundrulle.

I en dialog med processindustriella aktörer har Adopticum tillsammans med Corrvision Technologies förstått att det finns ett intresse för att mäta rullarna tidigt i processen, vid eller omedelbart efter omrullning från tambour till set-rullar. Att upptäcka fel tidigt i processen har ett ekonomiskt värde då felaktiga rullar innebär kapacitetsförlust och kostnader för att återvinna felaktiga rullar. Utöver ekonomisk vinning skulle en tidig optisk mätning av rullarna kunna bidra inom digitalisering samt ge stöd till operatörer. Vid eventuell ersättning av de manuella mätmetoder som idag används, skulle man kunna spara data som i sin tur kan ligga till grund för statisk och långtidsjämförelse som gör att bruken bättre kan förstå sin process.

Aktörer inom projektet är Adopticum, Corrvision Technologies, Luleå Tekniska universitet, Smurfit Kappa Kraftliner, SCA Munksund och BillerudKorsnäs.