Adopticum bygger nätverk kring optisk mätteknik. Från vänster Mikael Håkansson, examensarbetare, Jonas Sjöberg, Emil Jonze och Emil Hällstig, alla tre anställda vid Adopticum.

Adopticum bygger nätverk kring beröringsfri mätteknik

Optisk beröringsfri mätteknik och 3D-kameror ger nya möjligheter för mätsystem i tuffa industriella miljöer. Adopticum i Skellefteå leder utvecklingsarbetet.

Adopticum är ett centrum för industriell optik och skall fungera som en regional resurs med nätverk, labb, utrustning och tekniskt kunnande. Basindustrin i norra Sverige har stort behov av beröringsfri optisk mätteknik i ofta mycket utsatta och svårarbetade miljöer. Mätsystem måste vara robusta och pålitliga för att klara av de tuffa industriella miljöerna. För att främja användandet och höja kompetensen inom sådan optisk mätteknik har Adopticum bildats av bland andra ProcessIT Innovations.

Vid Adopticum finns idag tre personer anställda men man har också en stor medverkan av studenter som gör examensarbeten kring den optiska mättekniken.

Mäta beröringsfritt

Det är en teknik som ger helt unika möjligheter om den används på rätt sätt. Den gör det möjligt att mäta beröringsfritt i miljöer som ofta är svåra att gå in i. Det kan vara ett transportband i en malningsprocess i gruvindustrin eller en optisk mätare på en skördare för skogsindustrin där man vill mäta längd och volym på stockarna ute i skogen. Det här är dock miljöer där stora krav ställs på utrustning och teknik. Den måste vara extremt robust och klara av en dammfylld miljö, snö, is, regn, kyla och värme.

Stora besparingar kan göras med den optiska mättekniken jämfört med mer mekaniska mätningar.

— Ett mäthjul som rullar på en stock kan ge ett fel på plus minus en till två procent, säger Jonas Sjöberg, föreståndare för labbet i Skellefteå.

Eftersom skogsbolagen inte vill ha fel längd på stockarna när de kapas innebär det att man ibland tar till en extra decimeter i längd. Vilket i sin tur innebär att man får ett större svinn. Använder man istället en optisk mätteknik finns det möjligheter att nå mycket större exakthet, vilket därigenom kan ge direkt ekonomisk vinst.

Finns många tillämpningar

— Det finns massor av tillämpningar och vi vill gärna vara med och visa på vad tekniken kan användas till. Men vi kan också vara med och se behoven ute i industrin och försöka hitta teknik som löser de behoven, förklarar Emil Hällstig, vd för Adopticum.

Samarbetet med övriga samhället är en nödvändig grund för Adopticum. Centret startade mitt i lågkonjunkturen och det var kanske inte den optimala tidsperioden att gå igång med en ny verksamhet, men man ser nu hur det vänder. Man har investerat mycket tid i att vara ute på industrierna och bland produktföretagen i norra Sverige för att skapa nätverk och relationer.

Man knyter dessutom kontakt med andra näringar i regionen så som digital media och medicinteknik, där det också finns tillämpningsområden för optisk mätteknik. Därför deltog man exempelvis vid Medicinteknikdagarna i Umeå under hösten 2010 för att möta företag som utvecklar apparatur och teknik inom medicinområdet.

Jonas Sjöberg och Emil Jonze, Adopticum, (till vänster) deltog vid Medicinteknikdagar i Umeå som utställare.

Jonas Sjöberg och Emil Jonze, Adopticum, (till vänster) deltog vid Medicinteknikdagar i Umeå som utställare.

Samarbete med ProcessIT Innovations 

Samarbetet med ProcessIT Innovations har också varit viktigt.

— Vår ambition är att kunna bidra i alla ProcessIT Innovations projekt som innefattar optisk mätteknik, berättar Emil Hällstig. I vissa projekt är vår roll enbart som bollplank men vi har också projekt som vi driver tillsammans med basindustri, forskare och produktägare.

Under december har man anordnat en workshop tillsammans med ProcessIT Innovations med inriktning på optiska sensorer för automation och navigering i gruvmiljöer. Inom ProcessIT Innovations har man också nyligen startat en förstudie tillsammans med Interactive Institute och ABB fokuserad på interaktion i industriella informationssystem och med hjälp av optiska 3D-sensorer.

Tar gärna emot examensarbetare

Samarbetet med universiteten är också mycket viktigt. Adopticum har tagit emot åtta examensarbetare från Umeå, Luleå och Linköping under loppet av ett och ett halvt år. Med tanke på att centret enbart har tre anställda är det en stor andel studenter som fått möjlighet att få vara med och utveckla optisk mätteknik hos Adopticum.

Jonas Sjöberg och Emil Hällstig menar att studenterna är viktiga, de ger liv och rörelse åt Adopticum och det ger också möjlighet till nyanställningar för centret och för företagen i Adopticums nätverk.

— Studenterna är unga och respektlösa inför svårigheterna, säger Emil Hällstig.

— Ja, de är entusiastiska och vet kanske inte alltid hur lång tid saker och ting kan ta, inflikar Jonas Sjöberg.

Även om man tar in många examensarbetare så innebär inte det att man sänker kraven på uppgifterna.

— Vi vill att det ska vara höjd i exjobben, men det ska också vara roligt för studenterna, betonar Emil Hällstig.

Man lägger också vikt vid att alla examensarbeten ska vara riktade mot konkreta behov och helst tillsammans med något företag. På så sätt får studenterna känna ett större ansvar och att deras exjobb betyder något. Fördelen med att ta emot många examensarbetare är också att man blir synlig mot studenterna och att fler studenter på lång sikt lär känna Adopticum och det ger redan resultat.

— Ofta hör studenterna själva av sig till oss, berättar Emil Hällstig.

Men man menar också att det är viktigt att vara närvarande på universiteten och att man har en nära relation med flera forskare och lärare.

Fler produktbolag behövs

Adopticum sitter på en mycket kvalificerad kunskap inom det optiska mätteknikområdet med nära koppling till forskning och universitet. Dessutom har man god koll på de behov som industrin har av effektiv mätning. Om Jonas och Emil får önska sig något är det fler produktbolag i regionen som kan föra tekniken vidare till färdiga produkter. Adopticum är ett centrum som bygger nätverk, men man har inte som syfte att vara ett produktbolag. Här vill man gärna se att företagen upptäcker den kommersiella möjligheten som finns kring optisk mätteknik.

Ett spännande exempel är att företaget Fotonic nyligen kunnat startas med hjälp av de förutsättningar som Adopticum och ProcessIT Innovations skapat. Fotonic har numera sin utveckling och tillverkning i Skellefteå och lanserade sin 3D kamera på Vision mässan i Stuttgart i november.

Adopticum initierades av Optronic och ProcessIT Innovations och är också finansierat av Sparbanksstiftelsen Norrland.