Rickard Åström – VD Optronic, Lars Karlgren – Sparbanksstiftelsen Norrland, Catarina Lidman – Swedbank Skellefteå, Emil Hällstig – forskningssamordnare Optronic och Anders OE Johansson – CEO ProcessIT Innovations

6 miljoners investering i nytt utvecklingslabb för optiska mätsystem

I Skellefteå planeras etableringen av ett utvecklingslabb för robusta optiska mätsystem. Bakom denna kraftfulla satsning på 6 miljoner kronor står Sparbankstiftelsen Norrland, ProcessIT Innovations och Optronic. Sparbanksstiftelsen är största finansiär med 4,1 miljoner, de två andra initiativtagarna går in med resterande del.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Optronics hemsida