Från vänster: Mikael Ramström, Atlas Copco, George Nikolakopoulos, Jenny Greberg, Jan Johansson och Tristan Jones. Fotograf: Sofia Stridsman.

37 miljoner till projekt om intelligenta gruvsystem

Luleå tekniska universitet deltar, som enda svenska lärosäte, i ett nytt stort EU-projekt om intelligenta gruvsystem. Forskare vid Luleå tekniska universitet får totalt nära 37 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation om ny intelligent teknik, säkerhet, hållbarhet och arbetsförhållanden inom gruvnäringen.

Samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, inleds till våren och kommer att pågå under tre år. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, där EU står för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Av totalbudgeten går nära 37 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet, för forskning, utveckling och innovation av intelligenta gruvsystem.

Målet med SIMS-projektet är att utveckla gruvindustrin i EU-området, med fokus på ökad jobbtillväxt och en förbättrad gruvbrytning, bland annat vad gäller hållbarhet och säkerhet.

”Ett av de största EU-projekten någonsin”

– Det här är ett av de största EU-projekten om gruvteknik någonsin och det är stort och roligt att vi på Luleå tekniska universitet har en betydande roll i det. Det är ett industridrivet spetsprojekt som fokuserar på test och demo av ny teknik där vi har hand om delar som rör forskning och utveckling men även om outreach, säger Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Atlas Copco kommer att leda och koordinera projektet, vars konsortium är noga utvalt och består av högeffektiva gruvbolag, världsledande leverantörer av maskiner, utrustning och system och två framstående gruvuniversitet.

De medverkande gruvbolagen är Boliden och LKAB från Sverige, finska Agnico Eagle, KGHM Cuprum från Polen och K+S KALI från Tyskland.

I projektkonsortiet deltar även ABB, Ericsson, Mobilaris och Tekniska högskolan i Aachen (RWTH Aachen).

– Intressenterna har höga förväntningar, men med ett så starkt konsortium är vi säkra på att vi kan leverera, säger Mikael Ramström, chef för Global Strategic Projects and Alliances på Atlas Copco Underground Rock Excavation, som axlar rollen som projektkoordinator för SIMS.

Leder flera områden

Av de totalt åtta områdena som ingår i SIMS kommer Luleå tekniska universitet att ha ledarskapet för fyra:

Outreach, som handlar om utbildning, kommunikation och spridning av resultat. Området leds av Jenny Greberg, som även ansvarar för Luleå tekniska universitets insatser gällande Integrerad processkontroll och automation samt batteridrivna gruvmaskiner. 
På Luleå tekniska universitet håller en ny VR-studio på att byggas, där det bland annat kommer att genomföras tester av processkontrollsystem i en virtuell gruvmiljö. Även studenter kommer att kunna få undervisning i den nya VR-miljön.

Robotik leds av George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik. Detta delprojekt syftar bland annat till att applicera och utveckla robotteknik, med målet att få en ännu mer effektiv och säker gruvdrift.

Ground control leds av Tristan Jones, universitetslektor och forskare i gruv- och berganläggningsteknik, och Attraktiva arbetsplatser av Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö.

– Det händer väldigt mycket inom gruvindustrin vad gäller säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Modern batteriteknik ersätter diesel och en högre grad av automation leder till förbättrad säkerhet. Luleå tekniska universitet har forskning inom flera områden som gör nytta i det här sammanhanget. Det är en styrka att vi kan involvera flera delar av verksamheten i SIMS-projektet, säger Jenny Greberg och fortsätter:

– Vår betydande roll i projektet är ett kvitto på att Luleå tekniska universitet är ett ledande gruvuniversitet.