Per Levén och Anders OE Johansson kan glädja sig åt starkt stöd för projektet Plattformsstrategi för svensk processindustri.

14,5 miljoner till kommersiella lösningar för processindustrin

VINNOVA tilldelar Projektet ”Plattformsstrategi för svensk processindustri” som leds av Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 7 miljoner kronor. En IT-baserad industriplattform som ska ge processindustrin och dess leverantörsföretag ökade möjligheter att utveckla nya kommersiella applikationer är målet för projektet.

– Vi vill bidra till att tempot och nyttjandet av nya innovationer inom svensk och internationell processindustri ökar genom att skapa nya förutsättningar för nuvarande och framtida leverantörsföretag att snabbare och säkrare ta fram kommersiellt gångbara applikationer, säger Anders OE Johansson, projektledare vid ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet.

Projektet ska utveckla ”business case” med den affärslogik, de affärsmodeller och de affärsmöjligheter som plattformen kommer att innebära för processindustrin, leverantörsföretagen och framtida plattformsägare. En prototyp av teknikarkitektur och en marknadsplats för plattformen ska tas fram innan den är färdig för att implementeras i företagen.

– Plattformar har i en mängd branscher varit en förutsättning för de företag som utvecklats bäst och med detta projekt skapar vi affärs- och teknikförutsättningar för en industriplattform riktad mot processindustrin, säger Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations vid Umeå universitet.   Projektet är ett av 30 projekt som tilldelats medel ur innovationsmyndigheten VINNOVAs anslag Utmaningsdriven innovation. Projektet bedrivs från september 2012 till augusti 2014 och har en total budget på 14,5 miljoner kronor. ProcessIT Innovations är en centrumbildning mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. I projektkonsortiet ingår även Boliden Minerals, SCA Packaging Obbola Aktiebolag, Norrmejerier och LKAB, samt ABB, Ericsson Research, Komatsu Forest, Eurocon Analyzer, BnearIT, Optimation, T3, Försäkringsfabriken, Logistikgruppen, ELSYS, Fält Communications, Interactive Institute och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).