Kenth Johansson och Sara Lindahl från Adopticum berättar om det nya projektet kring optisk mätteknik.

11 miljoner till optisk mätteknik

Ett anslag på 11 miljoner ska göra företag i norra Sverige ännu vassare inom optisk mätteknik. Bakom projektet står Stiftelsen Adopticum, som har nära koppling till ProcessIT Innovations.

Tillväxtverket har beviljat finansiering med 11 miljoner kronor till projektet Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv. Projektet drivs av Stiftelsen Adopticum som har kontor i Skellefteå och Umeå.

– Detta är ett teknikområde där utvecklingen går mycket snabbt vilket öppnar upp möjligheter till helt nya typer av produkter och tjänster. Att få medel till detta projekt gör att vi kan arbeta för att sprida kunskap om teknikområdet till långt fler verksamheter inom alla typer av branscher. Vårt mål är att produkter och tjänster som ett direkt resultat av projektet ska finnas på marknaden redan under projektets löptid, säger Adopticums VD Kenth Johansson.

Konkreta produkter

3D-kameror, surfplattor i industrimiljöer, optiska sensorer och mätteknik är exempel på verksamhet som ryms inom Adopticum. Det nya projektet kommer att ledas av Sara Lindahl på Adopticum.

– Vi planerar att hålla ett stort antal seminarier i Norrbotten och Västerbotten och följa upp dessa med fördjupande workshops. Detta ska mynna ut i konkreta produktutvecklingsprojekt som kan drivas i regionens små och medelstora företag. Planen är att arbeta branschöverskridande och engagera deltagare från många typer av verksamheter. Vi hoppas att detta leder fram till banbrytande idéer och lösningar, säger Sara Lindahl.

Om projektet

Projektet löper under åren 2016-2018. Den offentliga medfinansieringen i projektet kommer från Skellefteå kommun, Umeå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Region Västerbotten, Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen Norrbotten.

Den privata medfinansieringen kommer från Boliden, Smurfit Kappa, Data Ductus, Optronic, DataPolarna, Corrvision, Norra Timber Kåge Såg, Rubico, LinTech Embedded, Ruffcom, MBV Systems, PreEye samt Adopticum.