0fel – Lean och Verksamhetsutveckling

Det finns en stor erfarenhet och ett starkt intresse av att arbeta med lean i regionen. ProcessIT Innovations är därför med och anordnar en konferens för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Vid konferensen kommer företag och organisationer som idag använder lean att berätta om sina erfarenheter. Konferensen är också en kickoff för det lean-nätverk som Länstyrelsen initierat och till vilket regionens företag och organisationer ges möjlighet att ansluta sig.

Konferensen hålls vid på Umeå Folkets Hus fredag den 12 oktober, kl 08.30–15.30.
Begränsat antal platser. Lean är en metod för att sätta kunden i centrum, effektivisera sin verksamhet genom att korta ledtider, arbeta bort allt som inte tillför värde och samtidigt få mer nöjda medarbetare.

Lean är en metod för att sätta kunden i centrum, effektivisera sin verksamhet genom att korta ledtider, arbeta bort allt som inte tillför värde och samtidigt få nöjdare medarbetare.

Gå till anmälningssidan.