ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
karriardag2018.jpg
Foto från karriärdagen 2018.

Unikt koncept för att möta studenter

2019-09-16  Torsdagen den 19 september anordnas höstens årliga karriärdag vid Umeå universitet för studenter intresserade av IT-branschen.

Huvudsyftet är att studenterna tidigt i sin utbildning ska få en bild av sin framtida yrkesroll, regionens IT-arbetsmarknad samt vilka kunskaper och färdigheter som framgång i arbetslivet förutsätter. Detta är ett helt unikt koncept i Sverige.

De utbildningar som deltar under dagen är civilingenjörsprogrammen i Interaktion & Design och Teknisk Datavetenskap, kandidatprogrammet i Datavetenskap samt högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik. Studenterna kommer att examineras på sin framtida yrkesroll så de är motiverade att ställa frågor och prata med företagen.

 I år samlas över 25 företag i Brashörnan i Universumhuset på Umeå universitet.