ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
TobiasTovedalBronzeLabel.jpg

Bra Europaranking för Process IT Innovations

2019-02-24  Process IT Innovations rankas med en Bronze Label som europeiskt kluster.

Nyligen blev Process IT Innovations tilldelad "Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence" av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) - ett första steg i Process ITs strävan att uppnå ESCAs högsta certifiering i "Cluster Management Excellence" inom några år.

– Certifieringen är att jämföra med en CE-märkning i kvalitetsledning, en objektiv bedömning av organisationens välmående som ökar vår internationella konkurrenskraft . Vi tror att det kommer attrahera fler internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt till oss och regionen, säger Tobias Tovedal, projektledare för Process IT Innovations.