PKI-Dagen

 Ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med LulSec, Dataförening Norrbotten.

Här kommer vi tillsammans med några av de vassaste i branschen prata kring dessa frågor, samt bekanta och slänga oss med termer, förordningar och koncept så som public key infrastructure (PKI), eIDAS, digitala certifikat, elektroniska signaturer och sigill.
  • Datum: 17 januari, 13:00 - 17:00
  • Plats: Magasinsgatan 8, Luleå
  • Organisatör: LulSec, Dataförening Norrbotten
  • Webbadress: https://pki-dagen.se/