OMIN Summit - optisk mätteknik

 

För 3 år sedan startade projektet OMIN med målet att fler bolag i Norrbotten och Västerbotten vid projektets slut skulle ha börjat utveckla produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Nu närmar sig projektet sitt slut och resultaten har inte låtit vänta på sig. Nio bolag har genom förstudieprojekt fått hjälp att undersöka om deras idé går att förverkliga.  Fem av dessa idéer har sedan gått vidare och för att ta de första stegen mot en prototyp.

Denna dag låter vi gå i den optiska mätteknikens tecken! En del av de superspännande delprojekt som bedrivits kommer att prata kort om dessa men dagen har också inslag av innovation, inspiration och eftertanke.