ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
JohnLindstromNewProfessor.jpg

Installationsföreläser som ny professor

2018-10-25  John Lindström, som under flera år varit en av två processledare för ProcessIT Innovations har utnämnts till ny professor i informationssystem vid Luleå tekniska universitet.

Den 5 november håller han sin installationsföreläsning om behovet av säkerhet för samhällets kritiska infrastrukturer, som idag blir alltmer uppkopplade.

Företag och organisationer är beroende av en hög säkerhet för att kunna upprätthålla tillgänglighet, hög kvalitet och leveranssäkerhet för sina produktions- och distributionsmiljöer. Även samhällets kritiska infrastrukturer såsom energiproduktion, mobilnät, järnvägar och VA-system måste fungera för att företag men också samhället i stort ska se ut som vi är vana.

John Lindström lyfter de utmaningar som finns när produktionsmiljöerna och kritiska infrastrukturer alltmer blir uppkopplade och ihopkopplade med nät som har kontakt med Internet.

Läs mer om installationsföreläsningen.