Molnsäkerhet

Om Freja eID, industriell säkerhet, och hur artificiell intelligens kan användas för att effektivisera en organisations säkerhetsarbete.

Bland föreläsarna finns John Lindström, processledare  för ProcessIT Innovations och Professor EMBA CISSP,  Luleå tekniska universitet, Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer och ProcessIT Innovations R&D Centre – Industriell säkerhet – Gammalt och nytt tänk runt arkitekturer i produktionsmiljöer med IoT och molnet.
John har tidigare arbetat i industrin och säkerhetsbolag i 15 år innan han började inom akademin för 10 år sedan för att forska inom informationssäkerhet. Intresseområdena för forskningen finns inom tillgänglighetsfrågor, industriell säkerhet och robusthet, produkt/tjänsteutveckling, säkerhet hos SMEer och nya affärsmodeller.

Om föredraget: Det finns produktionsmiljöer hos både företag och publika organisationer av olika slag, och de är alla beroende av en hög säkerhet för att kunna upprätthålla tillgänglighet, kvalitet och leveranssäkerhet. Samma problemställning finns även hos våra kritiska infrastrukturer i samhället, vilka måste fungera för att samhället och företagen skall kunna fungera som vi är vana vid. Presentationen kommer lyfta upp problemställningar med att produktionsmiljöerna och kritiska infrastrukturer alltmer blir uppkopplade och ihopkopplade med nät som har kontakt med Internet.