ProcessIT Innovations en VINNVÄXT-vinnare

Vinnova

ProcessIT Innovations har av Vinnova utsetts till VINNVÄXT-vinnare. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.


Verksamhetsberättelse ProcessIT(pdf)

Omslag 2018
Innocape.jpg

ProcessIT Innovations bidrar till starkare innovationssystem i Östersjöregionen

2018-09-25  Ekosystemet för innovation i Östersjöregionen ska stärkas. Projektet InnoCAPE, där ProcessIT Innovations är en av 12 parter, har fått sin ansökan beviljad.

Den första januari 2019 går startskottet för projektet Transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers (InnoCAPE). De 12 medverkande parterna representerar olika länder i Östersjöregionen: Litauen, Lettland, Estland, Polen, Finland, Norge och Sverige. ProcessIT Innovations och RISE ICT Sverige är de två verksamheter som representerar Sverige i projektet.

InnoCAPE går ut på att de olika parterna kommer att hålla fysiska träffar, där de kommer att titta på strategier och metoder för att stärka ekosystemet för innovation i Östersjöregionen. Projektet är riktat mot små och medelstora företag där parterna kommer att verka som digitala innovationshubbar. Målet är att stärka kapaciteten hos de olika digitala innovationshubbarna genom att stärka ekosystemet inom innovation i Östersjöregionen.

Tobias Tovedal är projektledare för ProcessIT Innovations del i projektet, vid eventuella frågor kontakta Tobias via mail: tobias.tovadal@umu.se eller telefon: 072 14 38 454.