Workshop 3 - Kompetensförsörjning

 

Målet med workshop 3 är att hitta områden där företag, utbildare, forskare och offentliga aktörer kan samverka för att underlätta verkstadssektorns kompetensförsörjning.
Under hösten 2018 arrangerar ProcessIT Innovations, i samarbete med Komatsu Forest AB och Teknikföretagen, en workshopserie i fyra delar med målet att skapa utvecklingsprojekt hos och tillsammans med industriföretag i norra Sverige. Workshopserien ger företag chansen att styra vilka projekt som ska genomföras, och en möjlighet att vara del av de projekten.

Läs mer via länken nedan.